Kart og oppmåling

OppmålingVi administrerer og forvalter kommunens kartverk. Vi jobber med å utvikle GIS (geografiske informasjonssystemer) i kommunen. Vi foretar fradelinger, grensejusteringer osv. i henhold til matrikkelloven og tildeler adresser til eiendommer i kommunen.

Vi bruker GPS (Global Positioning System) ved oppmåling.

Vi jobber med følgende oppgaver:

  • Kartverk
  • Deling av grunneiendom/arealoverføring
  • Grensejustering
  • Grensepåvisning
  • Eierseksjonering
  • Tildeling av offisielle adresser
  • Matrikkelføring

Kommunale kart er nå tilgjengelig på web for privat bruk.
Grunnkartene er produsert gjennom et samarbeidsprosjekt mellom flere etater (geovekst) og baserer seg på flyfotografering og laserskanning. Siste kartlegging ble utført i 2016.
I tillegg finner du her markslagskart og flyfoto.

Det tas forbehold om feil og mangler i kartet. Dersom du oppdager feil eller mangler i kartet er vi takknemlig for å bli gjort oppmerksom på dette slik at vi kan rette det opp.


Kartet finner du her:
Kommunale kart

Priser
Kart- og oppmålingstjenester er belagt med gebyr.

Gebyrregulativet

Skjema

Søknad om deling / rekvisisjon

Rekvisisjon av oppmålingsforretning - saker etter pbl.§20-1 bokstav m

Rekvisisjon av oppmålingsforretning - saker etter matrikkelloven unntatt byggesaksbehandling(eks.grensejustering/grensepåvisning)

Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom(SLF-360)

Nyttige linker:

Eiendomsinformasjon (se eiendom) for hele Norge

Norgeskart

Her finner du eiendomsrelaterte skjema for tinglysning, oppmåling, matrikkelsaker og bestilling av grunnboksinformasjon.

 

 

 

 

Tips en venn Skriv ut

Skjema