Kirkene i Skaun

Skaun kommune har tre menigheter i Den norske kirke, med hver sin kirke og kirkegård: Børsa, Buvik og Skaun. Disse tre menighetene har hvert sitt menighetsråd.

Skaun kirkelige fellesråd, med kirkevergen som daglig leder, administrerer den daglige driften. Kirkekontoret ligger på Rossvoll gamle prestegård i Børsa. Her koordineres samarbeidet mellom de tre menighetsrådene, de to sokneprestene, kirkevergen, kantoren, sekretæren, klokkerne og kirketjenerne.

Kommer du i kontakt med kirken gjennom en seremoni …
gudstjeneste – dåp – konfirmasjon – vigsel – gravferd
… er det mange ting som ordnes av kvalifisert personell i bakgrunnen. Og det pleier ikke å koste noe. Hvis alt går bra merker du ikke det organisatoriske, men nyter bare at det fungerer: Kirken og kirkegården er vedlikeholdt, folk er tilstede til rett tid og på rett plass, bygningen er varmet opp, klokkene ringer, papirene er ordnet…
Selv om aktiviteten i kirkene her i Skaun betales for en stor del av det offentlige, er det en stor dugnadsinnsats som trengs og som utføres av mange frivillige i alle tre menighetene.

Kontakt
Adresse: Den norske kirke, Skaun kirkelige fellesråd, postboks 26, 7358 Børsa
Besøksadresse: Skaun kirkekontor, Rosvoll gamle prestegård, Børsa
Telefon: 72 86 31 51
Faks: 72 86 30 64

Nettsted: Den norske kirke, Skaun kirkelige fellesråd

E-post: post@skaun.kirken.no

 

Tips en venn Skriv ut

Skjema