Kjøpsbetingelser og retningslinjer for foresatte ved deltakelse på SommerSkaun

INFORMASJON UNDER MÅ LESES NØYE AV FORESATTE/FORELDRE – NÅR DU KRYSSER AV I PÅMELDINGSSKJEMAET ERKLÆRER DU AT DE ER KJENT MED INNHOLDET.

PÅMELDING 

Når du går inn og velger/"kjøper" den første aktiviteten, har du 15 minutter på deg til å registrere ferdig. Du kan velge flere aktiviteter og deltakere før du går til "Handlekurven", registrerer nødvendige opplysninger, og velger "fullfør". Dersom dette ikke er gjennomført i løpet av 15 minutter mister du aktiviteter du har brukt for lang tid på, og må registrere dem på nytt.

Etter at du har fullført bestillingen vil du få en bekreftelse med et ordrenummer på skjermen og pr e-post. Dette er en bekreftelse på at din bestilling er registrert og IKKE en garanti for at du har fått plass. Den endelige bekreftelsen på om du har fått plass, eller står på venteliste, blir sendt på sms i løpet av 24 timer. Vi forbeholder oss retten til å begrense antall aktiviteter per deltaker.

 

SIKKERHET

På SommerSkaun vil deltakerne få oppleve mange spennende og krevende aktiviteter. Mange av aktivitetene medfører risiko for deltakerne – særlig hvis de ikke følger instruksjonene til punkt og prikke. Når du krysser av for at dette dokumentet er lest i påmeldingen erklærer du at du melder på ditt barn vel vitende om disse risikoene. Du aksepterer da også at Skaun kommune eller underleverandører ikke kan gjøres ansvarlig for noen form for skade som måtte oppstå under aktivitetene eller transport til og fra. Med skade menes både person og utstyr. På hver aktivitet vil det bli informert om sikkerhet og risiko – det er viktig at både foresatte og deltakerne setter seg inn i den informasjonen grundig. Hvis vi krever sikkerhetsutstyr på enkelte aktiviteter som deltakerne må stille med (f.eks sykkelhjelm) vil de som ikke har med det ikke kunne delta.

 

MEDISIN, ALLERGIER ELLER SPESIELLE BEHOV

Ved spesielle behov, gi beskjed i feltet "Eventuell kommentar" ved påmelding, eller ved å sende oss en e-post.

 

FORSIKRING

Deltakerne vil bli tilknyttet en ulykkesforsikring til Skaun Kommunes forsikringsselskap, den samme som bl.a gjelder for skole og SFO.

 

BETALING OG AVMELDING

På noen av aktivitetene våre er det en egenandel som du som foresatt må betale. Det sendes faktura etter at aktiviteten er gjennomført.

Dersom deltakeren ikke har anledning til å delta på aktiviteten ber vi om at dere gir beskjed så snart som mulig på e-post eller sms. Ved avmelding minimum 24 timer før aktiviteten starter refunderes deltageravgiften. Det kan være ventelister på aktivitetene og det er viktig for oss å få beskjed slik at noen på venteliste kan få plass.

Alle priser er i NOK inkl. mva.

Deltakeravgift refunderes dersom SommerSkaun avlyser noen av aktivitetene.

 

BILDER OG PUBLISERING

Dersom du ikke ønsker at bilder av deltakeren skal benyttes må du skrive det inn i Kommentar-feltet i påmeldingsskjemaet, alternativt sende oss en e-post om dette i god tid før aktiviteten finner sted.

Det vil bli tatt bilder av aktivitetene og situasjonsbilder under hele arrangementet. Disse bildene vil vi bruke på nettsidene og annen markedsføring. Situasjonsbilder som dette inneholder ofte en eller flere av deltakerne. Ved påmelding samtykker du til at situasjonsbilder kan offentliggjøres så lenge bildene er harmløse og på ingen måte er krenkende for de som er avbildet, med mindre annet er oppgitt. Dette er i henhold til datatilsynets normer. Bilder vil bli delt med lokal/regional presse og media. Hvis du finner bilder på våre hjemmesider som du ønsker fjernet vil vi gjøre det så raskt det lar seg gjøre etter at beskjed er gitt. Bilder på trykte publikasjoner får vi ikke trukket tilbake, men vil selvsagt slette dem fra videre bruk.

Bilder som deltakerne tar i forbindelse med arrangementet vil både deltakeren og arrangørene kunne bruke i etterkant.

 

UTSTYR OG BEKLEDNING

På de fleste aktivitetene vil det bli oppgitt hvilket utstyr som er forventet at deltakerne stiller med. Det er foresattes ansvar å sørge for at dette er i orden. Ta kontakt med oss hvis du har utfordringer med å ordne utstyr så kan vi kanskje være behjelpelige i enkelttilfeller.

 

Vi håper du og deltakeren blir fornøyd med tilbudet.

 

Spørsmål rettes til:
Inge Åsen: inge.asen@skaun.kommune.no  908 97 043
Hanne Olden: hanne.olden@skaun.kommune.no  902 70 190

Tips en venn Skriv ut

Skjema