Klagenemnda består av medlemmene i Formannskapet. 

Her kan du se oversikt over medlemmene