Kommunale avgifter faktureres fire ganger per år. Fakturaene har forfall 20. mars, 20. juni, 20. september og 20. desember.

Vannmåler

Vannmåleravlesning skjer i desember hvert år. Du som har vannmåler i boligen din, får tilsendt en lenke for å lese av, enten på SMS eller e-post.

Du får til sammen fire fakturaer hvert år, én per termin. Hver faktura inneholder det estimerte forbruket for én termin, som er basert på fjorårets forbruk.

Nåværende års estimering kalles a konto på fakturaen, det gjelder både vann og avløp.

Den første fakturaen du får er litt annerledes, fordi du får med forbruket for forrige år i tillegg til nåværende års estimerte forbruk.

 

Dersom du har hatt høyere forbruk i løpet av fjoråret enn det du har betalt inn i a konto, må du betale resterende beløp på fakturaen for 1. termin. Har du hatt lavere forbruk enn det du har betalt inn i a konto, vil beløpet bli trukket fra på den første fakturaen.