Kommuneplanen inneholder en samfunnsdel og en arealdel. Denne siden handler om samfunnsdelen.

Kommuneplanens samfunnsdel peker på de langsiktige utfordringene, mulighetene og målene for kommunen som organisasjon og som samfunn. Befolkningsvekst, integrering, utbygging, bærekraft, og barn og unge er eksempler på temaer som vil berøres av denne delen av kommuneplanen. 

Samfunnsdelen ligger til grunn for både kommuneplanens arealdel og andre plandokumenter i kommunen.

Komuneplanens samfunnsdel 2013-2024

 

Samfunnsmål

  • Skal være blant de beste bokommunene i Midt-Norge ved utgangen av planperioden

  • Skal utvikle lokalsamfunn som legger til rette for aktiv deltagelse, positive helsevalg og en sunn livsstil

  • Øke bo- og etableringslysten gjennom økt fokus på næring, miljø og kultur

 

Organisasjonsmål

  • Videreutvikle en fleksibel og endringsdyktig organisasjon gjennom motiverte, engasjerte og kreative medarbeidere

 

Planen er et styringsdokument som peker på hva vi skal satse på. Det betyr ikke at vi skal slutte med det som ikke framgår, men hvor vi skal rette særlig innsats og ressurser for å nå målene vi har satt oss.