Det er oss du møter når du besøker rådhuset eller ringer til kommunens sentralbord.

Kommunikasjon og personal gir informasjon og veiledning om de fleste av kommunens tjenester, og fungerer som postmottak og sentralbord for kommunen. Vi kan hjelpe deg som er innbygger, ansatt, politiker, eller deg som er på besøk i kommunen.

 

Vi utfører blant annet disse tjenestene:

  • Post- og fakturamottak
  • Arkiv
  • Utleie av enkelte kommunale bygg/møterom
  • Skjenke- og serveringsbevilling
  • Meglerpakker
  • Politisk sekretariat
  • Kommunal vigsel
  • Personaltjeneste

 Vi har også ansvaret for kommunens hjemmeside, intranett, sosiale medier og skjemaportal.