Kommunikasjon og personal gir informasjon og veiledning om de fleste av kommunens tjenester, og fungerer som postmottak og sentralbord for Skaun kommune. Vi ønsker å gjøre det ytterste for å hjelpe deg som er innbygger, ansatt, politiker, eller deg som er på besøk i kommunen.

Avdelingen utfører oppgaver innen blant annet disse tjenestene:

  • Post- og fakturamottak
  • Arkiv
  • Informasjon
  • Utleie av enkelte kommunale bygg/møterom
  • Skjenke- og serveringsbevilling
  • Meglerpakker
  • Politisk sekretariat
  • Kommunal vigsel
  • Personaltjeneste
Kommunikasjon og personals informasjonsgruppe gir råd i kommunikasjonsfaglige spørsmål - internt og eksternt. Her ligger ansvaret for blant annet kommunens hjemmeside, intranett, sosiale medier og skjemaportal.