60% stilling, med tjeneste f.t. Barn, familie og helse/ Psykisk helse og rus, tiltredelse 01.12.19.

Kvalifikasjoner

Du må minimum ha 3-årig høyskoleutdanning med videreutdanning innen psykiatri, psykologi o.l. Erfaring fra arbeid med både barn, unge og familier vektlegges.

Arbeidsoppgaver

Oppfølging av barn, unge og familier med lettere til moderate psykiske lidelser

 Bidragsyter i det tverrfaglige samarbeidet

 Leder/veileder i grupper for barn, unge og familier (Klassetrinn, barnegrupper, foreldregrupper etc.)

 Konsultasjoner evt. hjemmebesøk og oppfølging på brukers arena

 Støtte- og motivasjonssamtaler

 Samarbeid med andre offentlige instanser

 Koordinering av hjelpetiltak, bruk av Individuell Plan

Egenskaper

Vi ønsker en medarbeider med evne til samarbeid som jobber selvstendig og systematisk. Du tenker nytt, har god omstillingsevne, er fleksibel og har god skriftlig og muntlig framstillingsevne. Du inspirerer og motiverer andre til endring. God kjennskap til lover og forskrifter forventes. Personlig egnethet tillegges vekt og kommunen vil benytte seg av referanser.

Vi tilbyr

Et tverrfaglig miljø i utvikling, hvor det legges vekt på samhandling.

Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver.

Et godt sosialt miljø med engasjerte medarbeidere.

Lønn etter avtale.

Arbeidstidsordning avtales. Lønn etter kompetanse og lokal avtale. Tilsettings- og arbeidsvilkår i hht. gjeldende lover, reglement og avtaler. En av landets beste pensjonsordninger; i KLP med 2% innskudd og en utvidet yrkesskadeerstatning som også gjelder på fritid. Politiattest kreves før tiltredelse.

Nærmere opplysninger fås ved:

leder Barn, familie og helse, Eli Haugen, tlf. 72 86 72 60, eli.haugen@skaun.kommune.no

eller fagleder i Psykisk helse, Marit Johannessen, tlf. 72 86 72 85 / 941 30 286 marit.johannessen@skaun.kommune.no

Søknad leveres på elektronisk skjema, som finnes HER eller på www.skaun.kommune.no innen 28.09.19