Sentralbord 72 86 72 00
NAV Skaun 55 55 33 33
Legevakt 116 117
Brann 110
Politi 112
Ambulanse 113
Teknisk vakt (15.00-08.00)
Brøyting og strøing av kommunale veger
992 47 447
Brøyting og strøing av andre veger, gang- og sykkelveg 175

 

E-postadresse ansatte: fornavn.mellomnavn.etternavn@skaun.kommune.no

Vi gjør oppmerksom på at listen ikke viser samtlige ansatte i Skaun kommune.

Enhet/ Navn Tlf Mobil Tittel
Kommunedirektørens stab
Lindseth, Petter 72 86 72 03 951 72 662 Kommunedirektør
72 86 72 11
 
Økonomisjef
Øvrelid, Helene   976 27 729 Kommunalsjef Samfunn og kultur
Røttereng, Hege 72 86 72 68 918 38 157 Kommunalsjef Oppvekst
Strømmen, Asbjørn   911 12 786 Kommunalsjef Helse og mestring
Landrø, Gunnhild   951 18 060 Kommunalsjef Organisasjon
       
Tronvoll, Grete Anita 72 86 72 61 411 07 973 Rådgiver barnehage
Frøseth, Kari   905 62 814 Daglig leder Orkdalsregionen
Jakobsen-Øyum, Robert 72 86 72 72 908 85 647 Utviklingsveileder Orkdalsregionen
 
Ordfører
Stokke, Gunn Iversen 72 86 72 02 415 01 606 Ordfører
Hammer, Bjørn 72 86 72 18 911 49 980 Varaordfører
 
Kommunikasjon og personal
72 86 72 97
 
Fagarbeider
72 86 72 95
 
Konsulent
Iversen, Elisabet E. 72 86 72 92   Konsulent
Schrøder, Randi 72 86 72 96   Konsulent
Dybdahl, Steffen H. 72 86 72 04   Arkivansvarlig
Kristian Gisvold   470 57 799 Kommunikasjonsrådgiver
Leraand, Elise Strøm  72 86 72 93   Lærling, kontor- og admin.
Klefstad, Siv-Tove   477 54 301 Personalrådgiver
Lie-Gjeseth, Jens T. 72 86 72 76   Personalrådgiver
       
       
Økonomi og lønn
72 86 72 11
 
Økonomisjef
72 86 72 16
 
Regnskapsleder
72 86 72 13
 
Konsulent
72 86 72 22
 
Konsulent
72 86 72 21
 
Avd.leder lønn
72 86 72 14
 
Konsulent
Johansen, Håvard Stene 72 86 73 72
95 90 01 65
Innkjøpsrådgiver
      Økonomirådgiver
 
ITMidt
Support 72 85 80 30    
72 86 74 62
404 17 462
IKT-leder
72 86 74 63
932 01 025
IKT-konsulent
72 86 74 60   IKT-rådgiver
Jørgensen, Svein Arild 72 86 74 65 413 39 690 IKT-konsulent
Volden, Helge Søpstad 72 86 74 65 919 10 454 IKT
Sundklakk, Kristian     IKT
Wormdal, Geir   958 06 068 IT-sjef i ITMidt
Snuruås, John Ola 72 86 72 67 984 36 115 Rådgiver digitalisering
 
Eiendomsdrift
 
934 89 605
Enhetsleder
72 86 74 00
906 43 325
Vaktmesterleder
Nilsen, Rakel 72 86 72 36 473 36 162 Avdelingsleder renhold
72 86 72 48
954 09 438
Ansvarlig uteseksjon
72 86 72 37
 
Kommunale avgifter
Grostad, Kjellaug 72 86 72 35   Kommunale avgifter
Lofgren, Per Gunnar   920 58 264 Konsulent
Teknisk vakt
992 47 447
 
Brannvakt 902 85 270  
 
Plan og miljø
Johansen, Frank 72 86 72 30 911 40 946 Enhetsleder
Øverland, Kai 72 86 72 79 918 33 201 Avdelingsleder plan- og byggesak
Fandin, Adrian 72 86 72 51   Landbruksrådgiver
Fossdal, Cathrine 72 86 72 17   Arealplanlegger
72 86 72 42
 
Saksbehandler
72 86 72 45    Saksbehandler
Koren, John Vidar 72 86 72 38 951 87 706 Prosjektleder
Kåveland, Ronja Eline   902 13 758 Prosjektleder
Nebelung, Idar 72 86 72 46   Avdelingsingeniør
Ratvik, Mads Harald  
909 15 803
Prosjektleder
Sivertsen, Hanne Klefstad 72 86 72 39   Prosjektleder/trafikksikkerhetsanvarlig
Ryan, Jonathan
  477 38 357 GIS-rådgiver
72 86 72 47
 
Saksbehandler
Solem, Bente   930 86 709 Private avløp
Sætre, Jørgen 72 86 72 50   Rådgiver plansak
Stene, Andrea 72 86 72 41   Saksbehandler  
72 86 72 53
 
Konsulent
Refsnæs, Tale Heggelien 72 86 72 54   Jurist
Liskina, Inga   918 32 377 Oppmålingsingeniør
 
Beredskapskontoret
Hovde, Svein Erik   920 66 165 Leder beredskap
 
928 44 458
Brannsjef
Jensen, Frode   900 99 907 Brannforebygger (feier)
Rugelsjøen, Ask   907 81 826 Brannforebygger (feier)
Wærdahl, Marius   458 62 881 Leder feiing og tilsyn
Nilsen, Jomar   481 50 154 Branninspektør
 
911 73 858
Varabrannsjef
 
Barn, familie og helse
72 86 72 60
917 09 316
Enhetsleder
72 86 73 00
 
Kommunelege
Oustad, Hege Qvenild   477 19 457 Vaksinekoordinator
 
Flyktningetjenesten
72 86 72 65
404 17 265
Fagleder
Vazirgul, Vahid 72 86 72 24 902 96 209 Miljøarbeider
Selnes, Kari Lillerønning   908 20 913 Lærer
 
Voksenopplæringen
Selbekk, Elena 72 86 73 75 952 22 455 Fagleder
Selnes, Kari Lillerønning   411 08 966 Lærer
Storvold, Wenche 72 86 73 75 922 97 742 Lærer
Øien, Ivar 72 86 73 75 979 74 828 Lærer
 
Helsestasjonen
72 86 73 50
480 63 370
Fagleder/helsesykepleier
72 86 73 54
948 15 094
Helsesekretær
Mosti, Anette   902 10 373 Helsesykepleier
Norum, Marit 72 86 89 41 900 17 381 Helsesykepleier
Haugseth, Kathrine 72 86 73 91 918 29 784 Jordmor
72 86 73 53
902 97 550
Jordmor
Skolmli, Mali   952 44 593 Helsesykepleier
72 86 73 68
468 85 222
Helsesykepleier
Skjølberg, Åse Solstad 72 86 74 36 941 31 076 Helsesykepleier
72 86 73 51
941 63 082
Helsesykepleier
Vistnes, Berit Hugdal 72 86 73 52 911 447 71 Helsesykepleier
 
PPT
72 86 72 80
924 64 608
Fagleder
Fossum, Siv Ø. 72 86 72 63 477 14 304 Logoped
Mørk, Tine 72 86 72 77 916 63 405 Rådgiver
72 86 72 82
934 37 501
Rådgiver
Øvstetun, Heidi Kristin 72 86 72 81 913 74 225 Rådgiver
Almåsbro, Elin 72 86 72 77 469 01 814 Rådgiver
 
Psykisk helse og rus
Sæther, May Kristin   901 17 856 Avdelingsleder
72 86 72 70
907 09 327
Ruskonsulent
Eriksen, Ingrid Rostad 72 86 72 73 468 05 656 Ruskonsulent
Frengen, Maren Gluppe 72 86 72 84 907 19 805 Fagkonsulent
Hugdal, Mette Goa   477 588 02 Psyk.sykepleier
Rofstad, Hege   905 34 909 Fagkonsulent
Åsen, Inge   908 97 043 Miljøterapeut
Aasbø, Gøril   404 17 287 Barn og unge konsulent
Kjenner, Wenche   469 42 796  
Misund, Dina   907 91 549 Miljøterapeut
Olsen, Vibeke   909 68 938  Erfaringskonsulent
Holdeplassen aktivitethus   902 82 337  
Lavterskeltelefon dagtid   404 17 286 kl. 12:00 - 15:00
 
Fysio/ Ergo
72 86 73 57
941 31 726
Ergoterapeut/Fagleder
 
902 70 190
Fysioterapeut
Ruud, Heidi   941 40 172 Turnusfysio
Sandøy, Edle Lilleberg   913 61 263 Fysioterapeut
Storvestre, Therese   468 31 568 Ergoterapeut
Solstad, Karen Bruce   913 57 128 Fysioterapeut
 
Hjemmetjenesten
 
922 64 246
Enhetsleder
Hjemmesykepleien   404 17 363 Vakttelefon
Hjemmesykepleien   404 17 366 Vakttelefon
Kontor hjemmetjenesten 72 86 73 62    
Skaun aktivitetssenter 72 86 73 85    
Meieribakken   404 17 440  
Vennatunet   913 37 230  
Solbakken 72 86 73 28 900 65 190  
Tangentunet 72 86 38 80 918 65 804  
Kjerstad, Toril Eid 72 86 73 57   Synskontakt/hørsel
 
Tildeling  
Sønstelien, Ann Elisabeth
 
481 00 121
Saksbehandler
Johnsen, Solrunn   481 00 121 Saksbehandler
Kvam, Grete 72 86 72 31   Saksbehandler
Rekstad, Tove Bogen     Saksbehandler
 
Kultur, fritid og frivillighet
Bjerke, Knut Andre   917 32 906 Leder kultur
 
913 71 501
Biblioteksjef
 
941 43 066
Leder frivilligsentralen
72 86 72 62
416 10 889
Rådgiver idrett, friluftsliv og kulturminnevern
Løkken, Gunhild   950 56 987 SLT-koordinator
Fagerli, Roar Mindre   970 94 354 Rektor kulturskole
 
913 71 501
Sekretær
Juberg, Erlend Østbø   951 91 479 Bautaen kulturhus
Mellingsæter, Harald   900 42 084 Idrettshaller
 
Rossvollheimen
72 86 73 32
997 72 545
Enhetsleder
Hovednummer
72 86 73 30
 
 
Telefaks
72 86 73 31
 
 
Korttidsavdelingen
72 86 73 25
915 34 227
 
72 86 73 34
 
Konsulent
72 86 73 48
454 79 802
Vaktmester
Hansen, Robert 72 86 73 48 958 18 437 Vaktmester
Stamnsve, Anita
72 86 73 26
 
Avdelingsleder korttidsavd.
Vaktrom
72 86 73 25
 
 
Avdelingstelefon Solsikke 72 86 73 22 947 80 544  
Avdelingstelefon Røsslyng 72 86 73 40 404 12 272  
72 86 73 41
 
Avd.sykepleier Røsslyng
Vaktrom
72 86 73 40
 
 
Kjeldsberg, Camilla
72 86 73 23
 
Avd.sykepleier skjermet
72 86 73 46
 
Avd.sykepleier Linnea
Avdelingstelefon Linnea
72 86 73 45
40 412 273
 
Ergoterapi
72 86 73 37
 
 
Fysioterapi
72 86 73 36
 
 
Kjøkken
72 86 73 15
 
 
Telefaks kjøkken
72 86 73 16
 
 
Rehab.avd./vaktrom
72 86 73 35
 
 
Vaskeri
72 86 73 49
 
 
Fotpleie
72 86 73 18
926 98 311
 
Hårpleie
72 86 73 19
 
 
 
Børsa barnehage
72 86 88 60
957 42 795
Enhetsleder
Arbeidsrom
72 86 88 67
 
 
 
Ilhaugen barnehage
72 86 55 11
922 63 518
Styrer
 
Oterhaugen barnehage
 
954 14 727
Enhetsleder
 
Hammerdalen barnehage
72 86 88 49
468 15 360
Enhetsleder
 
Buvik skole
Lervik, Hans Joar 72 86 89 02 950 22 871 Rektor
Bøgeberg, Sunniva - hovednummer 72 86 89 00   Skolesekretær
72 86 89 09
918 59 514
SFO-leder
Mellingsæter, Harald
72 86 89 06
900 42  084
Vaktmester
Lien, Merete Solheim
 
900 17 381
Helsesykepleier
1.trinns SFO   915 26 789  
2. trinns SFO   947 86 348  
3. og 4. trinns SFO   913 96 521  
 
Børsa skole
72 86 74 22
970 90 166
Rektor
Onsøyen, Gjøran Berg
72 86 74 23
971 52 805 Avdelingsleder
Melting, Anita
72 86 74 23
920 29 191 Avdelingsleder
Wist, Ragnhild - hovednummer
72 86 74 20
 
Sekretær
SFO
72 86 74 33
 
 
72 86 74 32
481 29 697
SFO-leder
Sørensen, Geir 72 86 74 35 473 06 499 Vaktmester
Skjølberg, Åse Solstad 72 86 74 36 941 31 076 Helsesykepleier man,ons,fre
 
Jåren Råbygda oppvekstsenter
997 87 523
 
Rektor
SFO
404 12 275
 
 
Berge, Heidi 930 09 634   SFO-leder, barnehagebestyrer
905 46 401
 
Skolesekretær
Arentz, Tove Elise   92 25 26 33 Teamleder
Melby, Per 416 80 596   Vaktmester
 
Venn oppvekstsenter
72 86 80 12
997 87 523
Rektor
Mo, Merete By - hovednummer
72 86 80 10
 
Sekretær
Telefaks
72 86 80 11
 
 
SFO
72 86 80 13
72 86 80 14
 
72 86 80 13
95 94 35 67
SFO-leder
480 57 247
97 74 40 40
Barnehagestyrer
Estenstad, Hild   95 16 85 48 Avdelingsleder skole
72 86 80 17
954 79 131
Vaktmester
 
Viggja oppvekstsenter
906 24 710
482 18 836
Enhetsleder/rektor
Hovednummer
906 24 710
 
 
72 86 79 00
40 23 16 04
Barnehagestyrer/SFO-leder
Personalrom
72 86 43 72
72 86 43 73
 
SFO
 
990 07 454
 
Olsen, Roger
 
916 35531
Vaktmester
 
Skaun ungdomsskole
 
950 56 899
Rektor
Hovednummer
48 20 88 00
 
Sentralbord
 
926 57 372
Avdelingsleder
Nygård, Svein Børge   924 84 857 Avdelingsleder
Viggaklev, Gunhild   986 53 094 Avdelingsleder
Grande, Kari Åsmul   480 87 302 Skolesekretær
 
958 28 965
Vaktmester
 
902 10 373
Helsesykepleier
Aasbø, Gøril   404 17 287 Konsulent for barn og unge
 
Skaun legekontor
Sentralbord/skranke
72 86 73 00
 
 
Telefaks
72 86 73 31
 
 
72 86 73 00
 
Kommuneoverlege
 
Hovedverneombud
Kleiven, Natalie     Fungerende hovedverneombud
 
Hovedtillitsvalgt
986 84 711
 
Hovedtillitsvalgt FF
Buhaug, Gunhild Holen 958 42 115   Hovedtillitsvalgt UDF
Johnsen, Solrun 412 40 343   Hovedtillitsvagt FO
Telefaks
72 86 36 41
 
 
 
NAV Skaun
Sentralbord
55 55 33 33