E-postadresse ansatte:     fornavn.mellomnavn.etternavn@skaun.kommune.no

Enhet/ Navn Tlf Mobil Tittel
Kommunedirektørens stab
Lindseth, Petter 72 86 72 03 951 72 662 Kommunedirektør
72 86 72 11
 
Økonomisjef
Øvrelid, Helene   976 27 729 Kommunalsjef samfunnsutvikling
Røttereng, Hege 72 86 72 68 918 38 157 Kommunalsjef oppvekst
Strømmen, Asbjørn   911 12 786 Kommunalsjef helse og mestring
Tronvoll, Grete Anita 72 86 72 61 411 07 973 Rådgiver barnehage
       
Frøseth, Kari   905 62 814 Daglig leder Orkdalsregionen
Jakobsen-Øyum, Robert 72 86 72 72 908 85 647 Utviklingsveileder Orkdalsregionen
 
Ordfører
Stokke, Gunn Iversen 72 86 72 02 415 01 606 Ordfører
Hammer, Bjørn 72 86 72 18 911 49 980 Varaordfører
 
Servicekontoret
72 86 72 94
951 18 060
Enhetsleder
72 86 72 97
 
Fagarbeider
72 86 72 95
 
Konsulent
Skranke 72 86 72 93   Skranke
Iversen, Elisabet E 72 86 72 92   Konsulent
Leraand, Elise Strøm 72 86 72 93   Lærling, kontor- og admin.
Karmhus, Signe   907 31 842 Kommunikasjonsrådgiver
Schrøder, Randi 72 86 72 96   Konsulent
Dybdahl, Steffen H. 72 86 72 04   Arkivansvarlig
 
Økonomi- og personal
72 86 72 11
 
Økonomisjef
Hol, Helen 72 86 72 23 917 17 233 Rådgiver personal
72 86 72 16
 
Regnskapsleder
72 86 72 13
 
Sekretær
72 86 72 22
 
Sekretær
72 86 72 21
 
Avd.leder lønn
72 86 72 14
 
Sekretær
Snuruås, John Ola 72 86 72 67 984 36 115 Rådgiver - digitalisering
Johansen, Håvard Stene 72 86 73 72   Innkjøpsrådgiver
 
IKT
Support 72 85 80 30    
72 86 74 62
404 17 462
IKT-leder
72 86 74 63
932 01 025
IKT-konsulent
72 86 74 60 404 17 460 IKT-rådgiver
Jørgensen, Svein Arild 72 86 74 65 413 39 690 IKT-konsulent
Volden, Helge Søpstad 72 86 74 65 919 10 454 IKT
Sundklakk, Kristian     IKT
 
Driftskontoret
 
934 89 605
Enhetsleder
72 86 74 00
906 43 325
Vaktmesterleder
72 86 72 48
954 09 438
Ansvarlig uteseksjon
72 86 72 37
 
Kommunale avg.
Grostad, Kjellaug 72 86 72 35   Vikar - kommunale avg.
Teknisk vakt
992 47 447
 
Brannvakt 902 85 270  
 
Teknisk kontor
Johansen, Frank 72 86 72 30 911 40 946 Enhetsleder
Øverland, Kai 72 86 72 79 918 33 201 Avd. leder plan/bygg
Fandin, Adrian 72 86 72 51   Landbruksrådgiver
Fossdal, Cathrine 72 86 72 17   Arealplanlegger
 
 
Saksbehandler
72 86 72 45    Saksbehandler
Heggeset, Arild 72 86 72 40   VA-ingeniør
Koren, John Vidar 72 86 72 38 951 87 706 Prosjektleder
72 86 72 31
 
Rådgiver
Kåveland, Ronja Eline 72 86 72 57   Prosjekt
Nebelung, Idar 72 86 72 46   Avd.ingeniør
Ratvik, Mads Harald  
90 91 58 03
Prosjektleder/trafikksikkerhet
Ryan, Jonathan
72 86 72 39 477 38 357 GIS-rådgiver
Solheim, Kjell Roar 72 86 72 43 918 32 377 Kart/oppmåler
72 86 72 47
 
Saksbehandler
Solem, Bente 72 86 72 44 930 86 709 Private avløp
Sætre, Jørgen 72 86 72 50   Rådgiver plansak
Stene, Andrea 72 86 72 41   Saksbehandler  
72 86 72 53
 
Konsulent
Øye, Anne Grete 72 86 72 42   Kommunale boliger, P-hus
Refsnæs, Tale H.     Jurist
 
Beredskapskontoret
Hovde, Svein Erik   920 66 165 Leder beredskap
 
928 44 458
Brannsjef
Jensen, Frode 72 86 74 01 907 81 826 Feier
Nilsen, Jomar 72 86 74 01 481 50 154 Branninspektør
 
911 73 858
Varabrannsjef
 
Barn, familie og helse
72 86 72 60
917 09 316
Enhetsleder
72 86 73 00
 
Kommunelege
Oustad, Hege Qvenild   477 19 457 Vaksinekoordinator
 
Flyktningetjenesten
72 86 72 65
404 17 265
Fagleder
Vazirgul, Vahid 72 86 72 24 902 96 209 Miljøarbeider
Selnes, Kari Lillerønning   908 20 913 Lærer
 
Voksenopplæringen
Selbekk, Elena 72 86 73 75 952 22 455 Fagleder
Selnes, Kari Lillerønning   411 08 966 Lærer
Storvold, Wenche 72 86 73 75 922 97 742 Lærer
Øien, Ivar 72 86 73 75 979 74 828 Lærer
 
Helsestasjonen
72 86 73 50
480 63 370
Fagleder/helsesykepleier
72 86 73 54
948 15 094
Helsesekretær
Mosti, Anette   902 10 373 Helsesykepleier
Røe, Camilla 72 86 89 41 900 17 381 Helsesykepleier
Haugseth, Kathrine 72 86 73 91 918 29 784 Jordmor
72 86 73 53
918 29 784
Jordmor
Skolmli, Mali   952 44 593 Helsesykepleier
72 86 73 68
468 85 222
Helsesykepleier
Skjølberg, Åse Solstad 72 86 74 36 941 31 076 Helsesykepleier
72 86 73 51
941 63 082
Helsesykepleier
Vistnes, Berit Hugdal 72 86 73 52 911 447 71 Helsesykepleier
 
PPT
72 86 72 80
924 64 608
Fagleder
Fossum, Siv Ø. 72 86 72 63 477 14 304 Logoped
Mørk, Tine 72 86 72 77 916 63 405 Rådgiver
72 86 72 82
934 37 501
Rådgiver
Øvstetun, Heidi Kristin 72 86 72 81 913 74 225 Rådgiver
Almåsbro, Elin 72 86 72 77 469 01 814 Rådgiver
 
Psykisk helse og rus
Sæther, May Kristin   901 17 856 Avdelingsleder
72 86 72 70
907 09 327
Ruskonsulent
Eriksen, Ingrid Rostad 72 86 72 73 468 05 656 Ruskonsulent
Frengen, Maren Gluppe 72 86 72 84 907 19 805 Konsulent
72 86 72 75
905 34 909
Konsulent
72 86 72 89
404 17 285
Konsulent
72 86 72 78
907 95 906
Konsulent
Åsen, Inge   908 97 043 Miljøterapeut
Aasbø, Gøril   404 17 287 Barn og unge konsulent
Misund, Dina   907 91 549 Miljøterapeut
Olsen, Vibeke   909 68 938  Erfaringskonsulent
Treffstedet
 
902 82 337
 
Lavterskeltelefon dagtid   404 17 286 kl. 12:00 - 15:00
 
Fysio/ Ergo
72 86 73 57
941 31 726
Fagleder
72 86 72 56
902 70 190
Fysioterapeut
Krokstad, Marita   941 40 172 Turnusfysio
Sandøy, Edle Lilleberg 72 86 73 55 913 61 263 Fysioerapeut
Storvestre, Therese 72 86 72 56 468 31 568 Ergoterapeut
 
Hjemmetjenesten
72 86 73 60
911 60 409
Enhetsleder
Hjemmesykepleien   404 17 363 Vakttelefon
Hjemmesykepleien   404 17 366 Vakttelefon
Kontor hjemmetjenesten 72 86 73 62    
Tildelingskontoret
 
905 43 764
 
Sønstelien, Ann Elisabeth
 
481 00 121
Saksbehandler tildeling
Johnsen, Solrunn   481 00 121 Saksbehandler tildeling
Meieribakken  
404 17 440
 
Skaun aktivitetssenter
72 86 73 85
 
 
Vennatunet   913 37 230
 
Solbakken 72 86 73 28 900 65 190  
Tangentunet 72 86 38 80
918 65 804
 
Kjerstad, Toril Eid 72 86 73 57
 
Synskontakt/ hørsel
 
Kultur, fritid og frivillighet
Bjerke, Knut Andre   917 32 906 Leder kultur
 
913 71 501
Biblioteksjef
 
941 43 066
Leder frivilligsentralen
72 86 72 62
416 10 889
Fagleder kultur
Fagerli, Roar Mindre   970 94 354 Rektor kulturskole
Fløyli, Terje   959 21 992 Kulturhuskonsulent
 
913 71 501
Sekretær
72 86 72 67 958 25 142 Idretts- og friluftskonsulent
Lofgren, Per Gunnar   920 58 264 Haller
 
Rossvollheimen
72 86 73 32
920 67 443
Enhetsleder
Hovednummer
72 86 73 30
 
 
Telefaks
72 86 73 31
 
 
Korttidsavdelingen
72 86 73 22
 
 
72 86 73 34
 
Konsulent
72 86 73 48
454 79 802
Vaktmester
Holberg, Håvard
72 86 73 23
 
Avdelingsleder korttidsavd.
Vaktrom
72 86 73 45
 
 
72 86 73 26
 
Avd.sykepleier Røsslyng
Vaktrom
72 86 73 25
 
 
72 86 73 41
 
Avd.sykepleier skjermet
Vaktrom
72 86 73 40
 
 
72 86 73 46
 
Avd.sykepleier Linnea
Vaktrom
72 86 73 45
 
 
Enhet Blåklokke
72 86 73 43
 
 
Ergoterapi
72 86 73 37
 
 
Fysioterapi
72 86 73 36
 
 
Kjøkken
72 86 73 15
 
 
Telefaks kjøkken
72 86 73 16
 
 
Rehab.avd./vaktrom
72 86 73 35
 
 
Vaskeri
72 86 73 49
 
 
Fotpleie
72 86 73 18
926 98 311
 
Hårpleie
72 86 73 19
 
 
 
Børsa barnehage
72 86 88 60
957 42 795
Enhetsleder
arbeidsrom
72 86 88 67
 
 
 
Ilhaugen barnehage
72 86 55 11
404 11 155
Styrer
 
Oterhaugen barnehage
72 86 88 70
954 14 727
Enhetsleder
arbeidsrom
72 86 88 77
 
 
 
Hammerdalen barnehage
72 86 88 49
468 15 360
Enhetsleder
 
Buvik skole
Lervik, Hans Joar 72 86 89 02 950 22 871 Rektor
Bøgeberg, Sunniva - hovednummer
72 86 89 00
 
72 86 89 09
918 59 514
SFO-leder
Mellingsæter, Harald
72 86 89 06
900 42  084
Vaktmester
Lien, Merete Solheim
 
900 17 381
Helsesykepleier
1.trinns SFO   915 26 789  
2. trinns SFO   947 86 348  
3. og 4. trinns SFO   913 96 521  
 
Børsa skole
72 86 72 23
970 90 166
Rektor
Onsøyen, Gjøran Berg 72 86 74 22 971 52 805 Avdelingsleder
Melting, Anita 72 86 74 22 920 29 191 Avdelingsleder
Wist, Ragnhild - hovednummer
72 86 74 20
 
Sekretær
SFO
72 86 74 33
 
 
72 86 74 32
481 29 697
SFO-leder
Sørensen, Geir 72 86 74 35 473 06 499 Vaktmester
Skjølberg, Åse Solstad 72 86 74 36 941 31 076 Helsesykepleier man,ons,fre
 
Jåren Råbygda oppvekstsenter
997 87 523
 
Rektor
SFO
404 12 275
 
 
Berge, Heidi 930 09 634   SFO-leder
905 46 401
 
Skolesekretær
Melby, Per 416 80 596   Vaktmester
 
Venn oppvekstsenter
72 86 80 12
997 87 523
Rektor
Mo, Merete By - hovednummer
72 86 80 10
 
Sekretær
Telefaks
72 86 80 11
 
 
SFO
72 86 80 13
72 86 80 14
 
72 86 80 13
 
SFO-leder
72 86 80 18
 
Barnehagestyrer
 
404 12 274
Pedagogisk leder
72 86 80 17
954 79 131
Vaktmester
 
Viggja oppvekstsenter
906 24 710
482 18 836
Enhetsleder/rektor
Hovednummer
906 24 710
 
 
72 86 79 00
 
Barnehagestyrer
Personalrom
72 86 43 72
72 86 43 73
 
SFO
 
990 07 454
 
Olsen, Roger
 
916 35531
Vaktmester
 
Skaun ungdomsskole
 
950 56 899
Rektor
Hovednummer
48 20 88 00
 
Sentralbord
 
926 57 372
Avdelingsleder
Nygård, Svein Børge   924 84 857 Avdelingsleder
Viggaklev, Gunhild   986 53 094 Avdelingsleder
Grande, Kari Åsmul   480 87 302 Skolesekretær
 
958 28 965
Vaktmester
 
902 10 373
Helsesykepleier
Aasbø, Gøril   404 17 287 Konsulent for barn og unge
 
Skaun legekontor
Sentralbord/skranke
72 86 73 00
 
 
Telefaks
72 86 73 31
 
 
72 86 73 00
 
Kommuneoverlege
 
Hovedverneombud
 
 
Hovedverneombud
Kleiven, Natalie     Vara
 
Hovedtillitsvalgt
986 84 711
 
Hovedtillitsvalgt FF
Buhaug, Gunhild Holen 958 42 115   Hovedtillitsvalgt UDF
Johnsen, Solrun  907 36 001   Hovedtillitsvagt FO
Telefaks
72 86 36 41
 
 
 
NAV Skaun
Sentralbord
55 55 33 33