Avdelingsleder feieravdelingen
Marius Wærdahl 458 62 881
postmottak@orkland.kommune.no

Skaun brannstasjon
Brannforebygger 907 81 826

Enhetseder brann- og redning
Leif-Harald Bremnes 72 48 32 61

Skaun kommune
Sentralbord 72 86 72 00
postmottak@skaun.kommune.no