Folkehelseinstituttet anbefaler følgende for våren 2023

 • Ny oppfriskningsdose til deg som er 75 år eller eldre, og til deg som bor på sykehjem
  • Dette er spesielt aktuelt dersom du er over 75 og ikke tidligere har harr SARS-Cov-2-infeksjon, og for deg som har én eller flere underliggende risikofaktorer
 • Det bør ha gått mer enn seks måneder siden forrige dose, og minimumsintervall er på tre måneder
 • Du bør ta vaksinen i løpet av april, da det forventes at ny dose blir aktuelt til høsten

Merk: det blir ikke kalt inn til vaksinering, det vil si at du selv må oppsøke Boots Apotek Børsa for å få vaksine.

 

Book time ved Boots Apotek Børsa

Du kan booke deg time til vaksinering ved Boots Apotek Børsa. 

Comirnaty (Pfizer/BoiNTech) brukes i utgangspunktet til vaksinering på apoteket. Dersom du ønsker annen vaksinetype, ta kontakt på vaksinering@skaun.kommune.no.

Her booker du din vaksinetime på apoteket! 

Har du gjennomgått covidsykdom? Da må det gå minimum tre uker før du kan vaksinere deg, og det anbefales å vente tre-fire måneder før du tar en oppfriskningsdose.

Dersom det ønskes vaksinasjon av barn under 12 år, ta kontakt med oss på vaksinering@skaun.kommune.no.

Per nå er det ikke satt opp massevaksinasjonsdager i kommunen. Dette vurderes fortløpende, basert på pågangen på apoteket.

Hvem kan få vaksine nå?

Du kan få oppfriskningsdose 2 (også kalt dose 4) dersom du

 • Er mellom 18-64 år UTEN underliggende sykdom. Dette er ikke en anbefaling fra FHI, men et tilbud (f.eks ved reise eller om du ofte oppholder deg sammen med andre med alvorlig risiko for sykdom)
 • Er mellom 18-64 år MED underliggende sykdom
 • Er mellom 12-17 år MED alvorlig grunnsykdom
 • Er gravid i 2. eller 3.trimester
 • NB! Det må gå 4 måneder fra du har fått oppfriskningsdose 1, før du kan ta oppfriskningsdose 2
 • NB! Det må gå minimum 3 uker fra påvist koronasykdom, til ny vaksinedose. 
   

Du kan få oppfriskningsdose 1 (også kalt dose 3) dersom du

 • er over 18 år.
 • er mellom 12-17 med alvorlig grunnsykdom.

Her kan du lese om hva alvorlig grunnsykdom er.

 

Hvis du ikke har fulgt koronavaksinasjonsprogrammet, men ønsker å vaksineres nå, kan du selvfølgelig det, så lenge du

 • er over 18 år, og ønsker dose 1 og 2.
 • er mellom 12-17 år, og ønsker dose 1 og/eller 2.
 • er mellom 5-11 år, og ønsker dose 1 og/eller 2. Ta kontakt med oss på vaksinering@skaun.kommune.no for å avtale tid og sted.

Har du nylig gjennomgått Covid-19? Ny kunnskap viser at en BA.1-infeksjon (den typen koronavirus som har vært dominerende den siste tiden) gir god beskyttelse mot de omikronvariantene som sirkulerer nå. 

 • Antistoffresponsen etter en oppfriskningsdose vil bli bedre dersom tidsintervallet er lengre mellom at du har vært syk og får vaksine. Har du tatt en positiv hjemmetest eller PCR-test, kan du vente i tre-fire måneder med å ta oppfriskningsdose. Det er likevel mulig å få oppfriskningsdose allerede tre uker etter du har blitt frisk.

Du kan lese mer om koronavaksinasjonsprogrammet på FHIs hjemmeside.

Hvilke vaksinetyper har vi nå?

Comirnaty fra Pfizer/BioNTech
Brukes til grunnvaksinasjon

Comirnaty Original/Omicron BA.1 fra Pfizer/BioNTech
Oppdatert type som hovedsaklig brukes til oppfriskningsdoser

Spikevax fra Moderna
Brukes til grunnvaksinasjon

Spikevax Bivalent Original/Omicron BA.1 fra Moderna
Oppdatert type som hovedsaklig brukes til oppfriskningsdoser

Nuvaxovid fra Novavax
Denne typen må forhåndsbestilles minimum 14 dager før vaksinering. Ta kontakt med vaksinekoordinator dersom det er aktuelt.

 

 • Boots Apotek Børsa vaksinerer kun med vaksinene fra Pfizer/BioNTech.
 • Ved massevaksinering vil alle vaksiner være tilgjengelig, utenom Nuvaxovid som må forhåndsbestilles.

For deg som er over 65 år

 • Hvis du fikk oppfriskningsdose 1 for mer enn fire måneder siden, kan du å få oppfriskningsdose 2.
 • Har du nylig gjennomgått Covid-19? Ny kunnskap viser at en BA.1-infeksjon (den typen koronavirus som har vært dominerende den siste tiden) gir god beskyttelse mot de omikronvariantene som sirkulerer nå. 
  • Antistoffresponsen etter en oppfriskningsdose vil bli bedre dersom tidsintervallet er lengre mellom at du har vært syk og får vaksine. Har du tatt en positiv hjemmetest eller PCR-test, kan du vente i tre-fire måneder med å ta oppfriskningsdose. Det er likevel mulig å få oppfriskningsdose allerede tre uker etter du har blitt frisk.

Vaksinasjon av barn og unge under 18 år

6 mnd - 4 år:
Barn med alvorlig grunnsykdom kan grunnvaksineres (3 doser) etter individuell vurdering av lege som kjenner barnet.

Vaksinasjon av friske barn i denne aldersgruppen: Ikke tilbud om vaksinasjon til friske barn.

5 - 11 år: 
Barn med alvorlig grunnsykdom anbefales grunnvaksinering (2 doser) med 8-12 ukers intervall mellom dosene. Barn med alvorlig svekket immunforsvar bør grunnvaksineres med 3 vaksinedoser. Oppfriskningsvaksine kan vurderes med minimumsintervall på 4 måneder siden forrige dose. 

Vaksinasjon av friske barn i denne aldersgruppen: Kan vaksineres med 1 eller 2 doser dersom foresatte ønsker det.

12 - 15 år:
Barn/ungdom med alvorlig grunnsykdom anbefales grunnvaksinering (2 doser) med 8-12 ukers intervall mellom dosene. Barn med alvorlig svekket immunforsvar bør grunnvaksineres med 3 vaksinedoser. Anbefales oppfriskningsdose før kommende høst/vintersesong (2022), med minimumsintervall på 4 måneder siden forrige dose.  

Vaksinasjon av friske barn i denne aldersgruppen: Kan vaksineres med 1 eller 2 doser dersom foresatte/barnet selv ønsker det.

16 - 17 år:
Barn/ungdom med alvorlig grunnsykdom anbefales grunnvaksinering (2 doser) med 8-12 ukers intervall mellom dosene. Ungdom med alvorlig svekket immunforsvar bør grunnvaksineres med 3 vaksinedoser. Anbefales oppfriskningsdose før kommende høst/vintersesong (2022), med minimumsintervall på 4 måneder siden forrige dose.

Vaksinering av friske ungdom i denne aldersgruppen: Kan vaksineres med 1 eller 2 doser dersom ungdommen selv ønsker det.

Merk: Vaksine for barn under 12 år må bestilles. Ta kontakt på vaksinering@skaun.kommune.no eller Vaksinetelefon 477 19 457

For deg som er 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp

Ta med deg dokumentasjon fra lege når du skal ta vaksine, enten det gjelder sykdom du har hatt lenge eller som nylig har oppstått.

Følgende sykdommer og helsetilstander kan gi økt risiko for alvorlig sykdomsforløp som følge av Covid-19:

 • Organtransplantasjon
 • Alvorlig og moderat immunsvikt
 • Immundempende legemiddelbehandling (f.eks ved autoimmune sykdommer og kreftsykdom med cellegiftbehandling)
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft
 • Alvorlige nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon (f.eks ALS og Cerebral Parese)
 • Downs syndrom
 • Kronisk nyresykdom og nyresvikt
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • Demens
 • Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
 • Fedme eller kroppsmasseindex (KMI) på 35 eller høyere
 • Kronisk hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag
 • Diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert sykdom eller diabeteskomplikasjoner

For deg som er 12-17 år med alvorlig grunnsykdom

Hvis du tidligere har fått vaksine på grunn av alvorlig grunnsykdom, har du allerede dokumentasjon på dette. Ta med deg dokumentasjonen når du møter til vaksinasjon. Dersom du har nyoppstått sykdom, ta kontakt med din fastlege/barnelege for rådgvining når det gjelder vaksinasjon. 

Alvorlig grunnsykdom hos barn i alderen 12-17 år er ulikt fra aldeersgruppen 18-64 år.

Følgende tilstander er regnet som alvorlig grunnsykdom dersom du er 12-17 år:

 • Organtransplantasjon
 • Immunsvikt (f.eks. medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)
 • Hematologisk kreftsykdom (f.eks leukemi, lymfom) siste 5 år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (innen siste seks måneder)
 • Alvorlige nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • Alvorlig hjertesykdom (f.eks. hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammersykdom/"fontan-barn")
 • Alvorlig lungesykdom (f.eks cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
 • Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av din barnelege, i forkant at oppmøte til vaksinering. 

Koronavaksinen er gratis

Koronavaksinen er gratis, det vil si at vi aldri vil spørre om betaling, konto- eller kortinformasjon fra deg. Det samme gjelder på Boots Apotek Børsa.