Du kan få oppfriskningsdose 2 (også kalt dose 4) dersom du

 • er over 65 år, og fikk oppfriskningsdose 1 for mer enn fire måneder siden.
 • er mellom 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp, og fikk oppfriskningsdose 1 for mer enn fire måneder siden.
 • er mellom 12-17 år med alvorlig grunnsykdom.
 • er gravid i 2. eller 3. trimester, og fikk oppfriskningsdose 1 for mer enn 4 måneder siden.
 • er mellom 18-64 år og ikke har fått dose 1 og 2, eller oppfriskningsdose 1.
 • er mellom 12-17 år og ikke har fått dose 1 og 2.

Dersom du ikke er i en av disse gruppene, har du for øyeblikket ikke tilbud om oppfriskningsdose 2. Hvis dette endrer seg, vil vi informere om det.

Har du nylig gjennomgått Covid-19? Ny kunnskap viser at en BA.1-infeksjon (den typen koronavirus som har vært dominerende den siste tiden) gir god beskyttelse mot de omikronvariantene som sirkulerer nå. 

 • Antistoffresponsen etter en oppfriskningsdose vil bli bedre dersom tidsintervallet er lengre mellom at du har vært syk og får vaksine. Har du tatt en positiv hjemmetest eller PCR-test, kan du vente i tre-fire måneder med å ta oppfriskningsdose. Det er likevel mulig å få oppfriskningsdose allerede tre uker etter du har blitt frisk.

Du kan lese mer om koronavaksinasjonsprogrammet på FHIs hjemmeside.

Når og hvor kan du få vaksine i Skaun?

Massevaksinering i Rossvoll flerbrukshall (drop in)

 • Onsdag 28. september kl. 15:00-18:00
 • Onsdag 05. oktober kl. 15:00-18:00

Dersom det ønskes vaksinasjon av barn under 12 år, ta kontakt med oss på vaksinering@skaun.kommune.no.

 

Boots Apotek Børsa

Du kan booke deg time til vaksinering ved Boots Apotek Børsa. 

Her booker du din vaksinetime på apoteket! 

 

Har du gjennomgått covidsykdom? Da må det gå minimum tre uker før du kan vaksinere deg.

Hvilke vaksinetyper har vi nå?

Comirnaty fra Pfizer/BioNTech
Brukes til grunnvaksinasjon

Comirnaty Original/Omicron BA.1 fra Pfizer/BioNTech
Oppdatert type som hovedsaklig brukes til oppfriskningsdoser

Spikevax fra Moderna
Brukes til grunnvaksinasjon

Spikevax Bivalent Original/Omicron BA.1 fra Moderna
NB! Blir tilgjengelig hos oss tidligst i uke 40

Oppdatert type som hovedsaklig brukes til oppfriskningsdoser

Nuvaxovid fra Novavax
Denne typen må forhåndsbestilles minimum 14 dager før vaksinering. Ta kontakt med vaksinekoordinator dersom det er aktuelt.

 

 • Boots Apotek Børsa vaksinerer kun med vaksinene fra Pfizer/BioNTech.
 • På massevaksineringen vil alle vaksiner være tilgjengelig, utenom Nuvaxovid som må forhåndsbestilles.

For deg som er over 65 år

 • Hvis du fikk oppfriskningsdose 1 for mer enn fire måneder siden, kan du å få oppfriskningsdose 2.
 • Har du nylig gjennomgått Covid-19? Ny kunnskap viser at en BA.1-infeksjon (den typen koronavirus som har vært dominerende den siste tiden) gir god beskyttelse mot de omikronvariantene som sirkulerer nå. 
  • Antistoffresponsen etter en oppfriskningsdose vil bli bedre dersom tidsintervallet er lengre mellom at du har vært syk og får vaksine. Har du tatt en positiv hjemmetest eller PCR-test, kan du vente i tre-fire måneder med å ta oppfriskningsdose. Det er likevel mulig å få oppfriskningsdose allerede tre uker etter du har blitt frisk.

For deg som er 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp

Ta med deg dokumentasjon fra lege når du skal ta vaksine, enten det gjelder sykdom du har hatt lenge eller som nylig har oppstått.

Følgende sykdommer og helsetilstander kan gi økt risiko for alvorlig sykdomsforløp som følge av Covid-19:

 • Organtransplantasjon
 • Alvorlig og moderat immunsvikt
 • Immundempende legemiddelbehandling (f.eks ved autoimmune sykdommer og kreftsykdom med cellegiftbehandling)
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft
 • Alvorlige nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon (f.eks ALS og Cerebral Parese)
 • Downs syndrom
 • Kronisk nyresykdom og nyresvikt
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • Demens
 • Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
 • Fedme eller kroppsmasseindex (KMI) på 35 eller høyere
 • Kronisk hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag
 • Diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert sykdom eller diabeteskomplikasjoner

For deg som er 12-17 år med alvorlig grunnsykdom

Hvis du tidligere har fått vaksine på grunn av alvorlig grunnsykdom, har du allerede dokumentasjon på dette. Ta med deg dokumentasjonen når du møter til vaksinasjon. Dersom du har nyoppstått sykdom, ta kontakt med din fastlege/barnelege for rådgvining når det gjelder vaksinasjon. 

Alvorlig grunnsykdom hos barn i alderen 12-17 år er ulikt fra aldeersgruppen 18-64 år.

Følgende tilstander er regnet som alvorlig grunnsykdom dersom du er 12-17 år:

 • Organtransplantasjon
 • Immunsvikt (f.eks. medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)
 • Hematologisk kreftsykdom (f.eks leukemi, lymfom) siste 5 år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (innen siste seks måneder)
 • Alvorlige nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • Alvorlig hjertesykdom (f.eks. hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammersykdom/"fontan-barn")
 • Alvorlig lungesykdom (f.eks cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
 • Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av din barnelege, i forkant at oppmøte til vaksinering. 

Koronavaksinen er gratis

Koronavaksinen er gratis, det vil si at vi aldri vil spørre om betaling, konto- eller kortinformasjon fra deg.