Beskrivelse

Et hjelpemiddel er ikke et mål i seg selv, men skal bidra til å løse praktiske problemer og må ses i sammenheng med andre tiltak. Den beste løsningen er ofte en kombinasjon av flere tiltak. Enkle endringer i omgivelsene eller omlegging av arbeidsmetoder er ofte bedre enn mange hjelpemidler. Motivasjon og aktiv deltakelse er en forutsetning for at hjelpemidlet skal fungere tilfredsstillende.

Utlån av tekniske hjelpemidler med varighet under 2 år anses som korttidsutlån fra kommunens eget lager. Kommunen låner ut enklere hjelpemidler som eks. rullator, prekestol, rullestol, toalettforhøyer og dusjkrakk. Som leietaker av et hjelpemiddel forplikter du deg til å levere tilbake hjelpemidlet i den stand du mottok det.

Lageret er lokalisert i Hjemmesykepleiens lokaler, sokkelen på Rossvollheimen. Henvendelse i skranken mellom kl. 08.00-15.00.

Målgruppe

Personer som har behov for tilrettelegging og/eller hjelpemidler for å oppnå mestring og selvstendighet i eget hjem.

Hva koster tjenesten

Tjenesten er gratis.