Mange av de som opplever å få diagnosen kreft eller annen alvorlig sykdom, kan ha behov for å kontakte en person som kan gjøre hverdagen litt enklere. Kreftsykepleier i kommunen kan være til hjelp med dette. Kreftsykepleier  har fast dag i hjemmesykepleien hver torsdag.