Den kulturelle skolesekken (DKS)

Kommunal plan for Den kulturelle skolesekken i Skaun kommune, for perioden 2009 - 2012, ble vedtatt i Helse, oppvekst og kulturutvalget, 17.11.09.

DKS
Logoen for Den kulturelle skolesekken i Trøndelag er vist over. Den er ment å gi flere assosiasjoner og bilder til den som ser den: Alt fra to søkende øyne, til en sommerfugl og til antenner som er til stede for å ta inn inntrykk.

Den kulturelle skolesekken, forkortet med DKS, er ei bred statlig satsing på kunst og kultur i grunnskolen. DKS skal gi alle elever kunst og kulturopplevelser og læring, gjennom møter med profesjonelle kunstnere og aktivt arbeid med kunst og kultur.

Begrepet Den kulturelle skolesekken dekker både det tilbudet som kommer via fylkeskommunens formidlingsordning for profesjonell kultur, og lokale prosjekter initiert med bruk av statlige, øremerkede midler rettet mot kultur i skolen.
Den kulturelle skolesekken er også et begrep som omhandler den daglige kulturaktiviteten i skolen. Dette siste motivet blir ofte glemt i forbindelse med arbeidet med kultur i skolen, og i omtale av DKS.

Planen slik den er vedtatt i Helse, oppvekst og kulturutvalget, omhandler kulturtilbudet og kulturelt tilrettelagte aktiviteter i kommunens fem barneskoler, ungdomsskolen og kulturskolen.

Kommunal plan for DKS i Skaun

Tips en venn Skriv ut

Skjema