Vi søker engasjement og inspirasjon, fart og retning, trygg ledelse, ansikt utad og kompromissløst fokus på kvalitet i kulturskolen vår. Er det deg? Når Skaun kommune nå utlyser en nyopprettet 100 % stilling som kulturskolerektor, så er det uttrykk for et høyt ambisjonsnivå, og et tydelig retningsvalg: Kulturskolen skal ha en viktig samfunnsrolle, og i særdeleshet bidra til gode oppvekstvilkår i kommunen.

Skaun kulturskole har tilbud innen musikk, dans, teater og visuell kunst. For tiden har vi ca. 230 aktive elever, og 100 på venteliste. Skolen har ca. 6 årsverk, fordelt på 11 ansatte. Akkurat nå er vi inne i et utviklingsarbeid bl.a. for å tilpasse oss til rammeplanen, sørge for et rikt tilbud som favner både bredde og dybde, styrke UKM-arbeidet og støtte opp under utviklingen av korps og spellemannslag, for å nevne noe. I tillegg skal vi snart flytte til splitter nye lokaler i Børsa, og blir samlokalisert med en rekke andre funksjoner i Bautaen kulturhus og Skaun ungdomsskole.

Det forventes at vår nye rektor bidrar til optimal utnyttelse av ressursene til kulturskolen, og blir en pådriver for å skape gode relasjoner, godt miljø og spreke samarbeid i det nye kulturhuset vårt. Søker du stillingen, er vi interessert i å høre hvordan du skal få til dette ut fra økonomiske, personalmessige og pedagogiske perspektiv.

Det må påregnes at 25 % av stillingen brukes til undervisning, samt at noe av arbeidstiden kan falle på ettermiddag, kveldstid og helg.

Arbeidsoppgaver

 • Kulturfaglig, pedagogisk, økonomisk og administrativ ledelse av kulturskolen

 • Delegert personal- og økonomiansvar

 • Ansvar for utvikling av kulturskoletilbudet, med utgangspunkt i helhetlig forståelse av kulturenhetens ulike tjenesteområder

 • Aktivt bidra til samarbeid innad i kulturenheten, med andre kommunale enheter og med eksterne aktører

 • Bidra til synliggjøring av kulturskolen i relevante medier, og sørge for at elever og lærere deltar i sammenhenger der det er naturlig å vise frem og markedsføre kulturskolens tilbud

 • Utvikle digital praksis i kulturskolen, og samkjøre denne utviklingen med digitaliseringsprosessene i grunnskolen og kommunen for øvrig

Undervisning tilsvarende 25 % stilling

Kvalifikasjoner

 • Minimum 3-årig høyere kunstfaglig utdanning i utøvende og/eller skapende kunstfag

 • Formell pedagogisk kompetanse

 • Relevant lederutdanning og/eller relevant ledererfaring

 • God kjennskap til økonomi, budsjettering og regnskap, bruk av regneark og økonomisystemer

 • God kjennskap til prinsipper for journalføring og gjennomsiktighet i offentlig forvaltning

 • God kjennskap til spillereglene i arbeidslivet, herunder arbeidsmiljølov og avtaleverk, og kunnskap om endringsprosesser, involvering og medbestemmelse

 • Gode digitale ferdigheter, og kunnskap om digital didaktikk.

I særlige tilfeller kan manglende formell utdanning kompenseres av praktisk erfaring

 

Personlige egenskaper

 • Du møter på jobben med et smil, og er konstruktiv i samtaler med andre

 • Du har høy etisk bevissthet - både innenfor og utenfor arbeidsplassen

 • Du brenner for at barn og unge skal få delta i fritidsaktiviteter og utvikle seg i trygge og sosiale læringsmiljø

 • Du kan formidle tydelige forventninger

 • Du er innstilt på å dele kunnskap og bidrar til lærende fellesskap

 • Du vet hva det vil si å være del av en kommuneadministrasjon, og hvor din lojalitet først og fremst skal ligge

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø, med trygge og gode arbeidsvilkår

 • En av landets beste pensjonsordninger i KLP med 2% egenfinansiering

 • Yrkesskadeforsikring med utvidet dekning til også å gjelde fritiden

 • Lønn og betingelser etter gjeldende avtaler

 • Skaun kommune fastslår i samfunnsplanen at kultur skal være en av de viktigste faktorene for å skape bo- og etableringslyst. Som rektor i Skaun kulturskole, får du en unik mulighet til å bidra til dette, og imøtekomme skoleeiers tydelige ambisjoner med resultater

  Søknadsfrist 15. august 2019

 • Søknaden leveres på elektronisk skjema som du finner HER eller på www.skaun.kommune.no

Kontaktperson: Enhetsleder Knut Andre Bjerke tlf: 91732906 knut.andre.bjerke@skaun.kommune.no