Kommunestyret vedtok i møte den 10.06.2021 områdeplan for Ølsholmlykkja.

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 kunngjøres vedtaket av områdereguleringsplan for Ølsholmlykkja.

Plankart er tilgjengelig her.

 

Dokumenter:

Bestemmelser

Lykkjneset, ROS-analyse

Sammendrag av innspill og kommentar

Saksframlegg

Vedtak

Sol- og skyggeanalyse

Støyutredning

Notat grunnundersøkelse

Rapport grunnundersøkelse

Skredfarevurdering

 

Eventuelle klager fremsettes skriftlig innen 16.08.2021 og sendes:
Skaun kommune, teknisk kontor, Postboks 74, 7358 BØRSA
Eller på e-post: postmottak@skaun.kommune.no