I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4, kunngjøres med dette planlagt oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for Sentrumsgården, gnr/bnr 8/27 i Skaun kommune.

 

Innspill til forhandlingene

Eventuelle innspill kan sendes til Plan og miljø:

E-post: postmottak@skaun.kommune.no

Postadresse: Postboks 74, 7358 BØRSA

Merk henvendelsen med saksnummer 21/3091

 

Kontaktpersoner ved spørsmål

Ronja Eline Kåveland tlf.: 902 13 758 og Tale Heggelien Refsnæs tlf.: 72 86 72 54