Innspill til forhandlingene

Eventuelle innspill kan sendes til Enhet for plan og miljø:

E-post: postmottak@skaun.kommune.no
Postadresse: postboks 74, 7358 Børsa

Merk henvendelsen med saksnummer 19/1832.

 

Kontaktperson ved spørsmål

Tale Heggelien Refsnæs, tlf.: 72 86 72 54