Informasjon om saken og tidsfrist finner du i den aktuelle høringen.

Høringssvar kan sendes til Skaun kommune på følgende måter:

 

Høring digitaliseringsstrategi

Skaun kommune har utarbeidet en strategi for digitalisering: «Aktive innbyggere og attraktiv kommune – digitaliseringsstrategi 2019-2023», og vi ønsker å få tilbakemeldinger fra privatpersoner, lag og organisasjoner før den legges frem til politisk behandling i Formannskapet og Kommunestyret. 

Høring av forslag til ny forskrift om nedgravde oljetanker

Plan- og miljøutvalget i kommunen vedtok 5.6.2019 å legge ut forslag forskrift om nedgravde oljetanker på høring.
Høringsfrist 15.08.2019

Offentlig ettersyn og høring - områdeplan for Venn

Sak 18/468

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtok plan- og miljøutvalget i Skaun kommune den 05.06.19, sak nr. 24/19, å legge forslag til områdereguleringsplan for Venn ut på offentlig ettersyn.
Høringsfrist 15.08.2019

Kunngjøring detaljregulering Skysgrova 2

 

Kommunestyret vedtok 04.04.19, sak 24/19, detaljregulering Skysgrova 2.

Kunngjort 03.05.2019

Forskrift om politivedtekter for Skaun kommune

Forskrift om politivedtekter for Skaun kommune er sendt på høring. Høringsfrist er 31.03.2019.

Reguleringsplan Naustgjerdet

Kommunestyret vedtok 13.12.18, sak 78/18, detaljregulering Naustgjerdet. Plan ID: 201504.
Kunngjort 07.01.2019.

Kunngjøring av reguleringsplan for Eliløkken bruk

Kommunestyret vedtok 13.12.18, sak 69/18, reguleringsplan Eliløkken bruk. PlanID 201405.
Kunngjort 07.01.2019.