Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Kunngjøringer og høringer

Informasjon om saken og tidsfrist finner du i den aktuelle høringen.

Høringssvar kan sendes til Skaun kommune på følgende måter:

 

Høring - Folkevalgtes arbeidsvilkår i Skaun kommune

Etter kommuneloven kap. 8 skal kommunestyret gi forskrift om dekning av utgifter og økonomisk tap, arbeidsgodtgjøring, ettergodtgjøring, pensjonsordning og permisjoner. Formannskapet vedtok 22. januar 2020 Folkevalgtes arbeidsvilkår i Skaun kommune. Frist for å komme med innspill er 14.februar 2020.

Høring - Folkevalgtes arbeidsvilkår i Skaun kommune

Etter kommuneloven kap. 8 skal kommunestyret gi forskrift om dekning av utgifter og økonomisk tap, arbeidsgodtgjøring, ettergodtgjøring, pensjonsordning og permisjoner. Kommunestyret vedtok 3. oktober 2019 Folkevalgtes arbeidsvilkår i Skaun kommune. Frist for å komme med innspill er 2. desember 2019.

Høring - endring i renovasjons- og slamforskrifter for ReMidt-kommunene

Sak 19/2141

HAMOS IKS skal omstruktureres til å inngå i ReMidt IKS. Skaun kommune har vedtatt å delta i miljøselskapet ReMidt IKS, som blir en sammenslutning av 21 kommuner i Midt-Norge. I den forbindelse har Skaun kommune mottatt forslag til nye forskrifter for slam og renovasjon. Disse legges nå ut på høring til kommunens innbyggere. 
Høringsfrist 20. oktober

Høring digitaliseringsstrategi

Skaun kommune har utarbeidet en strategi for digitalisering: «Aktive innbyggere og attraktiv kommune – digitaliseringsstrategi 2019-2023», og vi ønsker å få tilbakemeldinger fra privatpersoner, lag og organisasjoner før den legges frem til politisk behandling i Formannskapet og Kommunestyret. 

Offentlig ettersyn og høring - områdeplan for Venn

Sak 18/468

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtok plan- og miljøutvalget i Skaun kommune den 05.06.19, sak nr. 24/19, å legge forslag til områdereguleringsplan for Venn ut på offentlig ettersyn.
Høringsfrist 15.08.2019

1 | 2