Informasjon om saken og tidsfrist finner du i den aktuelle høringen.

Høringssvar kan sendes til Skaun kommune på følgende måter:

 

Kunngjøring detaljregulering Skysgrova 2

 

Kommunestyret vedtok 04.04.19, sak 24/19, detaljregulering Skysgrova 2.

Kunngjort 03.05.2019

Forskrift om politivedtekter for Skaun kommune

Forskrift om politivedtekter for Skaun kommune er sendt på høring. Høringsfrist er 31.03.2019.

Reguleringsplan Naustgjerdet

Kommunestyret vedtok 13.12.18, sak 78/18, detaljregulering Naustgjerdet. Plan ID: 201504.
Kunngjort 07.01.2019.

Kunngjøring av reguleringsplan for Eliløkken bruk

Kommunestyret vedtok 13.12.18, sak 69/18, reguleringsplan Eliløkken bruk. PlanID 201405.
Kunngjort 07.01.2019.