Hvem er kurset for?

Kurs i mestring av depresjon er utarbeidet for voksne som i perioder kjenner seg nedstemte eller er deprimerte (fra lett til moderat), på en slik måte at det går ut over evnen til å fungere og livskvalitet. Tegn/symptomer på dette kan være:

*Fravær av glede                            *Tristhet                         

*Isolasjon                                        *Søvnproblemer            

*Følelse av å være verdiløs          *Uro

*Lite tiltakslyst/ initiativ                   *Grubling

*Konsentrasjonsvansker                *Irritabilitet

 

Målet med kurset   

 • å gjøre graden av nedstemthet/depresjon mindre
 • å korte ned varigheten av depresjon
 • å gjøre de negative følgene av depresjon mindre
 • å forebygge nye episoder med depresjon

 

Hva går kurset ut på?

Dette er et kurs som er bygd på kognitiv, sosial læringsteori. Kursdeltakerne undervises i å bli oppmerksom på tankene sine og å se sammenhengen mellom tanker og følelser. Kursdeltakerne får opplæring i hva de selv kan gjøre for å endre mønsteret på tanker og handlinger, som kan vedlikeholde og forsterke nedstemthet/depresjon. Det er en anerkjent metode som er egnet til å gi hjelp.

Det er ikke nødvendig å fortelle om egne problemer på kurset. Kursdeltakerne arbeider med egne problemer hjemme, ved hjelp av metoder og teknikker som de lærer på kurset.  Hjemmearbeidet er en viktig del av kurset.

 

Praktiske opplysninger

Kurset blir ledet av godkjente kursledere. Kurset går over 8 uker, en gang på 2,5 timer per uke. Det er 8-12 deltakere på hvert kurs. Etter kurset er det oppfølgingsmøter etter ca. 1 og 2 måneder. Kursboka, Å mestre depresjon, blir brukt aktivt på hele kurset.

Skaun kommune arrangerer Kurs i mestring av depresjon  (KiD).

 

Kursledere er: Ingrid Rostad Eriksen, tlf 46805656

                              Mette Goa Hugdal, tlf 47758802

Kurset starter: Mandag 18.oktober, 2021. Kurset vil holdes på Holdeplassen Del Øst, Brubakken 6.

Datoer/ tidspunkt for kurset:

 • Mandag 18.oktober. kl.13.00-15.30.
 • Mandag 25.oktober. kl.13.00-15-30.
 • Mandag 01.november. kl.13.00-15.30.
 • Mandag 08.november. kl.13.00-15.30.
 • Mandag 15.november. kl.13.00- 15.30. 
 • Mandag 22.november. kl.13.00-15.30.
 • Mandag 29.november. kl.13.00-15.30
 • Mandag 06.desember. kl.13.00-15.30
 • Oppfølgingsmøte 1: Mandag 10.januar. kl.13.00-15.00.
 • Oppfølgingsmøte 2: Mandag 31,januar. Kl.13.00-15.00

Datoene settes med forbehold om at endringer kan oppstå, ved restriksjoner knyttet til smittevern og nok deltagere på kurset.

Kursavgift kr. 700,- dekker kursmateriell og enkel servering.

For nærmere informasjon og/eller påmelding kan du ta kontakt med kursledere.

 

Se mer informasjon om Kurs i depresjonsmestring  på websidene til  Kommunal Kompetanse, www.kommunal-kompetanse.no  og Rådet for Psykisk Helse, www.psykiskhelse.no

Videre informasjon for din lege/behandler om kurset følger.

 

Informasjon til lege/behandler

Henvisning

Kursdeltakerne kan selv melde seg på kurset. De kan også henvises til kurset fra sin fastlege, behandler eller andre instanser. Målgruppen for Kurs i mestring av depresjon (KID), er mennesker med milde/moderate depresjoner. Kurset egner seg ikke ved selvmordsfare/psykoselidelser.

For å få utbytte av kurset er det nødvendig med en viss grad av konsentrasjon og oppmerksomhet. Kursleder må derfor ha en individuell samtale med hver kursdeltaker før kursstart, for sammen å vurdere om dette kurset kan være til hjelp.

 

Metode

KID bygger på kognitiv sosial læringsteori og er et psykoedukativt (læringsorientert) tiltak. Kursdeltakerne får opplæring i kognitive modeller for å endre egne uhensiktsmessige tanke- og handlings-mønstre. Kurset blir ledet av en godkjent kursleder med helsefaglig bakgrunn på minimum høgskolenivå.

 

Forskning

KID har effekt ved depresjon. KID er utarbeidet, prøvet ut og evaluert i flere forskningsprosjekter av Prof. Dr. med. Odd Steffen Dalgard, (faglig ansvarlig), psykiatrisk sykepleier Anne Nævra og psykolog Trygve A. Børve