Mange kulturminner i Skaun finnes allerede registrert og lagret i registre som kulturminnesøk, Askeladden og Sefrak. Men det vil fortsatt være behov for noe nyregistreringer. Vi håper på deltakelse fra frivillige i dette arbeidet.

Kurset holdes på kveldstid torsdag 29. august og ett kurs på dagtid fredag 30. august. Begge kursene holdes på Skaun rådhus.

  • torsdag 29. august kl. 18.00 – 21.00

eller
• Fredag 30. august kl. 10.00 – 13.00


Meld deg gjerne på kurset, men påmelding er ikke påkrevd. Eventuell påmelding til steinar.haugen@skaun.kommune.no

Kaffeservering på torsdag og kaffeservering med lunsj på fredag.

Ta med:

- kamera og GPS for de som har dette.

-Klær etter været, siden noe skal foregå utendørs.


Link til informasjon om kulturminneplanarbeidet og nærmere informasjon om registreringsarbeid finner du her. For de som ønsker å finne informasjon om kulturminneregistreringer i Skaun se Sefrak – registreringer i Skaun og det som finnes om Skaun i Kulturminnesøk.

Kurset arrangeres i samarbeid med Skaun historielag.