LÆRER I 60 % VIKARIAT VED VENN OPPVEKSTSENTER - 2.gangs utlysning

SKAUN KOMMUNE ligger sentralt i Sør-Trøndelag, ca. 2,5 mil fra Trondheim. Kommunen er i vekst og har 8200 innbyggere. Gode bo- og oppvekstvillkår med fokus på trygghet, trivsel og tilhørighet er viktige satsingsområder for kommunen.

Grunnskolene i Skaun kommune består av 1 ungdomsskole og 5 barneskoler, hvorav 2 er tilknyttet oppvekstsenter. Satsingsområder i grunnskolen for Skaun kommune er vurdering for læring og utvikling, læringsmiljø med videreføring av LP- modellen, tilpassa opplæring og tidlig innsats. Fokusområdene skal gi alle elever i grunnskolen i Skaun en mulighet til å utvikle sine grunnleggende ferdigheter. Skolene har behov for flere ansatte og søker nå etter:

Lærer i grunnskolen i 60% vikariat.

Ved Venn skole 1. – 7. trinn, med omtrent 140 elever. Skolen er endel av et oppvekstsenter med 2-avdelings barnehage og SFO. Oppvekstsenteret har omtrent 20 ansatte skolen og 10 i barnehagen.

Vi har ledig en 60 % vikariat med tiltredelse fra og med 1. februar 2019 tom. 31. desember 2019 med mulighet for forlengelse. Det et ønskelig med erfaring som kontaktlærer og undervisningskompetanse i norsk, kunst og håndverk, KRLE og mat og helse. Kompetanse i pedagogisk bruk av IKT i alle fag. Andre kombinasjoner kan være av interesse. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Skolene i Skaun ønsker seg flere mannlige medarbeidere og vi oppfordrer derfor menn til å søke!


Personlige kvalifikasjoner:

  • Gode samarbeidsevner
  • God på klasseledelse
  • Ansvarsfull og selvstendig
  • Godt humør


Vi kan tilby:

  • Gode fagmiljø med fokus på læring og utvikling.
  • Godt arbeidsmiljø
  • En av landets beste pensjonsordninger i Statens pensjonskasse med 2% innskudd.
  • En utvidet yrkesskadedekning som også gjelder på fritiden.
  • Kommunen er en IA bedrift
  • Lønn, tilsettings- og arbeidsvilkår etter gjeldene avtaler og regelverk.


Den som tilsettes må fremlegges gyldig politiattest før tiltredelse.

Kommunen benytter seg av referanser. Attester og vitnemål tas med ved intervju

Nærmere opplysninger på www.skaun.kommune.no og ved henvendelse til:

Rektor Venn oppvekstsenter, Rune Heen, tlf. 99 78 75 23 rune.heen@skaun.kommune.no

Søknadsfrist: 20.januar 2019.

Søknad leveres på elektronisk skjema som du finner her.

Tips en venn Skriv ut

Skjema