LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET

Skaun er den kommunen i Trondheimsregionen med størst befolkningsvekst. Kommunen har 8200 innbyggere og ligger kun 20 minutter unna Trondheim. Vår visjon er aktiv & attraktiv.

Rossvollheimen helse- og omsorgssenter er kommunens eneste heldøgns helse- og omsorgsinstitusjon, og har tilbud om dagplasser, korttidsopphold og langtidsplasser.  Formålet til Rossvollheimen helse- og omsorgssenter er å gi et helhetlig pleie og omsorgstilbud til mennesker med behov for helsemessig og medisinsk omsorg og tilsyn gjennom hele døgnet. Rossvollheimen har også som formål gjennom dagtilbud og korttidsopphold og stimulere til at flest mulig kan bo hjemme så lenge som mulig.

 

Se film fra Hjemmetjenesten og Rossvollheimen her:

https://www.youtube.com/watch?v=Q9zgirS-KSg


Vi trenger dyktige lærlinger med på laget og søker:

LÆRLINGER I HELSEARBEIDERFAGET

 

Tjenestested er Rossvollheimen (45 sykehjemsplasser fordelt på 4 avdelinger), med noen perioder i opplæringsløpet i Hjemmesykepleien og i Tjenesten for funksjonshemmede.

 

Utdanningsnivå/Kvalifikasjoner:

Videregående skole, og har fullført og bestått Vg1 og Vg2


Vi søker etter lærlinger som:

-er motiverte, lærevillige og engasjerte

-har gode samhandlingsevner

-er positive, fleksible og løsningsorienterte

-har gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner

-har interesse for å jobbe med eldre og funksjonshemmede


Vi tilbyr:

- En spennende og utviklende læreplass med varierte oppgaver

- Veiledere ved hver praksisplass

- Lønn etter tariff og en av landets beste pensjonsordninger der det vil være 2% egenfinansiering hos KLP. Utvidet yrkesskadedekning som også gjelder på fritid.

 

Oppstart 19.08.2019 eller etter avtale.

Den som tilsettes må fremlegge politiattest.

 

Fot mer informasjon kan enhetsleder Line Kirksæther kontaktes:

Line.kirksaether@skaun.kommune.no  Tlf 72867332

Søknadsfrist: 20.03.19

Søknadsskjema finner du HER eller på www.skaun.kommune.no

Tips en venn Skriv ut

Skjema