Ledige stillinger

Stilling Søknadsfrist           
Fritidskontakter  
   
   
Kokker ved kjøkkenet - Rossvollheimen 15.09.2019
Vernepleier i hjemmetjenesten 20.09.2019
Konsulent - psykisk helse og rus 28.09.2019

Tilkallingsvikar i Børsa barnehage

30.09.2019
Tilkallingsvikar - Lærer 30.09.2019
Sykepleiere i hjemmetjenesten 09.10.2019
Barnehagelærere i vikariat 06.10.2019
Tilkallingsvikar i hjemmetjenesten 09.10.2019


Skaun kommune har innført  fullelektronisk søknadsbehandling. Dette innebærer at søknader kun skal sendes inn via det elektroniske søknadsskjemaet under aktuelle stilling. Her finner du lenke til elektronisk søknadsskjema.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Normalt vil ikke reservasjon fra oppføring på offentlig søkerliste bli tatt til følge. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.
 

Ledige stillinger hos NAV

Ledige stillinger på Finn.no

Tips en venn Skriv ut

Skjema