Nyheter/Ledige stillinger

Ledige stillinger

Stilling Søknadsfrist           
Fritidskontakter  

Lege til fast legehjemmel

19.06.19
Vikariat - Psykolog/Psykologspesialist 31.05.19
Vikariat - Pedagogisk leder og barnehagelærer 31.05.19
Tilkallingsvikar i Hammerdalen barnehage 31.05.19
Tilkallingsvikar i Børsa barnehage 31.05.19
Merkantil i hjemmetjenesten 29.05.19
Barne og ungdomsarbeidere i vikariat 26.05.2019
Ferievikarer ved driftsavdelingen 01.06.19


Skaun kommune har innført  fullelektronisk søknadsbehandling. Dette innebærer at søknader kun skal sendes inn via det elektroniske søknadsskjemaet under aktuelle stilling. Her finner du lenke til elektronisk søknadsskjema.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Normalt vil ikke reservasjon fra oppføring på offentlig søkerliste bli tatt til følge. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.
 

Ledige stillinger hos NAV

Ledige stillinger på Finn.no

Tips en venn Skriv ut

Skjema