Lege

 

Postadresse:
Postboks 33, 7358 Børsa
Besøksadresse:
Rådhusvegen 9, Børsa
Telefon:
72 86 73 00
Telefaks:
72 86 39 73
Legevakt:
116 117
Øyeblikkelig hjelp:
113
Hjemmeside:

 

 

Enhetsleder Barn, familie og helse: Eli Haugen
Tlf.: 72 86 72 60
Mobiltlf.: 913 09 316
E-post: E
li.Haugen@skaun.kommune.no

Kommuneoverlege: Helge Hatlevoll
Tlf.: 72 86 73 03
E-post: Helge.Hatlevoll@skaun.kommune.no

Tips en venn Skriv ut

Skjema