Medvirkning er et lovkrav i plan- og bygningsloven, men viktigere: en svært god mulighet for deg å si din mening. Enten du er innbygger, en del av frivilligheten, et innovasjonsmiljø eller næringslivet, kan du involvere deg i arbeidet med å bestemme i hvilken retning kommunen skal utvikle seg.

I alle fasene i planprosessen ønsker vi å legge til rette for at så mange som mulig bidrar. Vi kommer til å benytte ulike metoder for å involvere ulike grupper i samfunnet, for å sikre en åpen og inkluderende planprosess, hvor alle blir hørt.

Muligheter for medvirkning, som for eksempel undersøkelser og folkemøter, vil bli annonsert her og i våre kanaler i sosiale medier.

 

Slik kan du medvirke i tiden fremover

Akkurat nå har vi ingen aktive medvirkningstiltak, men det vil komme flere utover sommeren og høsten. 

Disse tiltakene har vi gjennomført

Skaunstemmen

Skaunstemmen var en innbyggerundersøkelse hvor alle over 16 i Skaun kommune kunne si sin mening om hvordan det er å bo her, hva som er bra – og hva som kan bli bedre. Vi fikk totalt inn 2012 svar på undersøkelsen, og svarene og kommentarene blir nå brukt som underlag i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel.