Medvirkning er et lovkrav i plan- og bygningsloven, men viktigere: en svært god mulighet for deg å si din mening. Enten du er innbygger, en del av frivilligheten, et innovasjonsmiljø eller næringslivet, kan du involvere deg i arbeidet med å bestemme i hvilken retning kommunen skal utvikle seg.

I alle fasene i planprosessen ønsker vi å legge til rette for at så mange som mulig bidrar. Vi kommer til å benytte ulike metoder for å involvere ulike grupper i samfunnet, for å sikre en åpen og inkluderende planprosess, hvor alle blir hørt.

Muligheter for medvirkning, som for eksempel undersøkelser og folkemøter, vil bli annonsert her og i våre kanaler i sosiale medier.

Slik kan du medvirke i tiden framover

Medvirkningsmøte om næringsutvikling

Tirsdag 13. september inviterer vi til medvirkningsmøte om næringsutvikling i Skaun kommune.

Mer informasjon om arrangementet finner du her.

 

Minecraft

Utvalgte barneskoler skal delta i Minecraft-prosjekt! Prosjektet vil foregå i løpet av september.

 

Barnestemmen - "når æ bli stor"

Utvalgte barnehager skal delta i Barnestemmen - "når æ bli stor" i løpet av september.

 

Innspillstre

I løpet av september blir det satt opp et innspillstre på Skaun folkebibliotek! Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette.

Disse tiltakene har vi gjennomført

Hva er viktig for deg?-dagen

09. juni er Hva er viktig for deg?-dagen, og her tok ansatte i Hjemmetjenesten ekstra ansvar for at vi skal få med de eldres stemme i arbeidet med ny kommuneplan!

Les mer om Hva er viktig for deg?-dagen her.

 

Innovasjonscamp

I april ble det arrangert Innovasjonscamp for ungdom, representanter fra ulike råd, lag og foreninger, kommunestyrerepresentanter, kommunens ansatte og ledere. Campen  hadde fokus på kreativitet, skaperglede og nyskaping, og "hovedtema" var å finne gode løsninger for en god oppvekst i Skaun. 

Les mer om Innovasjonscampen her.

 

Skaunstemmen

Skaunstemmen var en innbyggerundersøkelse vi gjennomførte i vår, hvor alle over 16 år i kommunen kunne si sin mening om hvordan det er å bo her, hva som er bra – og hva som kan bli bedre. Vi fikk totalt inn 2012 svar på undersøkelsen, og svarene og kommentarene blir nå brukt som underlag i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel.

Les mer om Skaunstemmen her.

 

Innbyggerpanel

I september 2021 ble det gjennomført et innbyggerpanel i form av workshop på rådhuset.