I henhold til plan og bygningsloven § 12-14 kunngjøres mindre endring av Detaljregulering av Eliløkken bruk – gnr/bnr 141/181 m.fl., planid 201405.


Hensikten bak reguleringsendringen er hovedsakelig å justere formålsgrensene i forbindelse med rotasjon/reorientering av bebyggelse pga. optimalisering av solforhold og solbelyst uteoppholdsareal.

Dokumenter:

Endringsnotat

Reviderte planbestemmelser

Revidert plankart

Sol- og skyggestudier

Perspektiver

 

Høringen gjelder bare endringene, og vi ber om at eventuelle uttalelser omhandler disse.

Eventuelle merknader til planforslaget må sendes innen 09.09.21 til:

Skaun kommune, postboks 74, 7358 Børsa

eller

postmottak@skaun.kommune.no

og

Rett Hjem Arkitekter AS, Brøsetvegen 164 E, 7069 Trondheim

eller

thomas@rett-hjem.no