MOT logo

Robust ungdom 12-16

MOTs program «Robust ungdom 12 - 16» er for ungdomsskolen og består av 12 MOT-økter hvor målet er å utvikle robust ungdom, som inkluderer alle. MOT-øktene har varierende tema, men MOTs verdier – MOT til å leve, MOT til å bry seg og MOT til å si nei, er en rød tråd gjennom hele MOTs program.

Programmet gjennomføres av våre MOT coacher, som er spesielt rekrutterte mennesker som er gode på å nå inn til ungdom. I Skaun kommune er dette Cecilie Ramsøskar og Ole Christian Bromset. Programmet «Robust ungdom» er ikke et prosjekt. Programmet følger elevene gjennom hele skoleforløpet på ungdomsskolen/videregående skole, noe som gir kontinuitet og varig endring. Rektor deltar og leder rekrutteringsarbeidet og implementeringen av programmet, og lærerne blir kjent med gode verktøy som bidrar til å blant annet å skape et tryggere læringsmiljø og å bedre relasjonene mellom elev og lærer. MOT sentralt har også jevnlig oppfølging av MOT-ansvarlige ved skolen.

Les mer om MOT her

Skolen som samfunnsbygger og kommunen om samfunnsbygger

Skaun kommune har også gått inn i to tilleggsprogram som vi mener vil forankre og forsterke MOT i lokalsamfunnet: «Skolen som samfunnsbygger» skal forsterker skolens rolle som samfunnsbygger. Gjennom utdanning, foredrag og coaching av rektor, skolepersonale, ungdommer og lokalsamfunnets foreldre, ledere og trenere vil vi skape en felles verdiplattform og en felles forståelse av viktigheten av en kultur der alle er inkludert.

«Kommunen som samfunnsbygger» skal forsterke og forankre MOT på kommunenivå. Kommunen vil få tett oppfølging fra MOT-sentralt og kommuneledelsen utdannes gjennom MOT. MOT brukes som et viktig systemverktøy og MOT blir en del av kommunens verdiplattform. Høsten 2019 vil blant annet Rune Bratseth ha en skolering av kommunestyret og administrasjonen i Skaun kommune.

Sammen vil vi bruke MOT til et godt system- og styringsverktøy for livsmestring og god psykisk helse i skolen. Noe som er helt i tråd med opplæringslovens overordnede del.

Årshjul

Her finner du årshjul for arbeidet med MOT i Skaun kommune.