Beskrivelse

Hjelpemiddelsentralen har et overordnet og koordinerende ansvar for hjelpemidler til funksjonshemmede i sitt fylke, og er et ressurs- og kompetansesenter for offentlige instanser og andre som har ansvar for å løse funksjonshemmedes problemer.

Personer som har varig (over 2 år) og vesentlig redusert funksjonsevne på grunn av sykdom, skade eller lyte, kan få stønad til hjelpemidler fra NAV.

Målgruppe

Personer som har behov for tilrettelegging og/eller hjelpemidler for å oppnå mestring og selvstendighet i eget hjem.

Hva koster tjenesten

Tjenesten er gratis.