Vannavstenging💦⚠️

Vannavstenging i området Viggja og Tråsåvika.
 
Tirsdag 19.03.19 fra kl. 23.00 til kl. 04.00 vil vannet være avstengt på grunn av nødvendig arbeid på hovedvannledningen💦
Vi anbefaler at alle kraner holdes stengt og at bruk av vaskemaskiner o.l. unngås :)

Barnehageopptak

Svar på søknad i hovedopptaket vi bli klart til utsending senest i løpet av uke 15 :)

Informasjon om multidose

Feilleveransene av ferdigdoserte tabletter omfatter ikke Skaun kommune

Skattelister til offentlig ettersyn

Eiendomsskattetakstlistene for 2019 ligger i perioden 1. mars til 21. mars tilgjengelig for offentlig ettersyn på rådhuset i Skaun og på kommunens hjemmeside.

Eiendomsskatt for 2019

Alle som eier tomt, bolig, fritidsbolig eller næringsbygg må betale eiendomsskatt til Skaun kommune. Eiendomsskatten er en viktig inntektskilde for kommunen for å opprettholde gode kommunale tjenester som skole, barnehage, helse- og omsorgstjenester og andre tilbud som for eksempel bibliotek og vedlikehold av veger og uteområder.

Utsending av eiendomsavgifter 1. termin

I disse dager sender vi ut første termin med eiendomsavgifter. Spørsmål?

Lærling i kontor- og administrasjonsfaget

Skaun kommune er den kommunen i Trondheimsregionen som vokser raskest. Skaun er en attraktiv bokommune med i overkant av 8200 innbyggere, kun en halvtimes busstur fra Trondheim. Her har vi vakker og variert natur, og kan by på et rikt kulturliv som skaper et friskt mangfold i kommunen.

Inspirasjonstreff - med fokus på lokalmat, grønt reiseliv og Inn på tunet!

Sted: Mogård gård, Melhus

Tid: 26. februar kl.18.00 - 22.00

Påmelding innen 22. februar

Allsang i Børsa samfunnshus

Allsangkveld tirsdag 12.mars, kl. 18.00.
For mer informasjon, se her.

Gir oss inspirasjon til å bli enda bedre!

Forbrukerrådet har testet hvor godt landets 422 kommuner kommuniserer opplysninger om ulike tjenester og tilbud. Testen viser en kraftig forbedring for Skaun.