Rockekonsert på Rossvollheimen

Finn frem rockefoten og ta turen til Rossvollheimen tirsdag 28. mai kl 11.30!

100% vegadresser i kommunen.

Nå er kommunen i mål med vegadresseprosjektet.

Informasjon om gatebelysning

Hvorfor er det lys noen plasser?

Overvåking og undersøkelser av laksefisk i Skaun kommune

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har satt ut smolthjul i Vigda. Vigda er den ene av seks utvalgte lakseførende elver i Norge som NINA foretar ungfiskundersøkeler i .

 

Informasjon om gatelysene i kommunen

Gatelysene ble slukket 23.04.2019. De vil bli slått på igjen 22.08.2019.

Siste frist for HPV-vaksine til kvinner født 1991 eller senere

Tidspunkt for vaksinering er tirsdager fra kl. 15.00 - 16.00. Ved spørsmål, ta kontakt med helsestasjon.

For mer info, se informasjonsbrevet PDF document ODT document fra folkehelseinstituttet.

Regional kreftkoordinator i Orkdalsregionen 2019

Liv Ågot Hågensen er regional kreftkoordinator kommunene Hemne, Rindal, Surnadal, Frøya, Rennebu og Skaun

Båndtvang i Skaun

Fra 1. april er det båndtvang på hunder

Driftstilskudd frivillige lag og organisasjoner 2019

Skaun kommune minner lag og organisasjoner om fristen for å søke om kulturmidler/driftstilskudd for 2019. Søknadsskjema for kulturmidler, og retningslinjer for tilskudd til kulturarbeid i Skaun kommune finnes på Skaun kommunes hjemmeside: Her

Søknadsfristen for 2019 er 1. mai. Søkere som ikke overholder fristen kan ikke påregne å få sin søknad behandlet. 

Barnehageopptak

Svar på søknad i hovedopptaket vi bli klart til utsending senest i løpet av uke 15. 

Svar på søknad om overføring er nå klart og vil bli sendt ut i uke 11.