Helsesykepleier er det nye navnet på helsesøster

Fra 01.01.19 har helsesøstrene fått ny tittel!

Åpent logopedkontor

Torsdag 31. januar, kl. 14.-16. har logopeden vår åpent kontor

Kirken i Skaun søker kirkeverge/daglig leder

i 100 % stilling. Søknadsfrist 31.01.2019.

Kurs i belastningsmestring

Påmeldingsfrist 4. februar

Sammen om legevakt

kristin wangen_1600x1067.jpg- Arbeidet er godt forankret hos de samhandlende aktørene og hos de ansatte, sier Kristin Wangen. Foto: Catharina Morken, avisa Sør-Trøndelag
Tekst: Steinar Larsen

Ett kontaktpunkt for pasienten, raskere avklaring og tettere samarbeid om pasientbehandlingen. Det er blant gevinstene når St. Olavs hospital fra 1. januar 2019 overtar driften av interkommunal legevakt og øyeblikkelig hjelp.

Trøndelag har fått et mobbeombud

Trøndelag har sitt eget mobbeombud. Hun heter Gitte Franck Sehm og har hatt stillingen siden i september. Mobbeombudet skal være et lavterskeltilbud for barn, elever og foresatte for hjelp og veiledning dersom man opplever et barnehage- eller et skolemiljø som ikke er trygt og godt. Les mer om mobbeombudet her.

Hun har også en egen facebookside, den finner du her :)

Vinterkulturuka 2019 - Program

Vi presenterer et vidt og spennende kulturprogram for årets vinterkulturuke 2019. Den kan leses her, og kommer i alle kommunens postkasser i løpet av uke 3 :)

Avlesning av vannmålere 2018

I henhold til §6 i Kommunal forskrift for vann- og avløpsgebyrer skal alle vannmålerabonnenter levere selvavlesingskort som grunnlag for avregning av gebyrene.
Skaun kommune har nå innført SMS rapportering av årets forbruk og det vil bli sendt ut SMS til hver enkelt abonnent i uke 1.

UKE TO kampanje 2019

UKE TO – arrangeres av Elevrådet ved Skaun ungdomsskole, Skaun ungdomsråd og MOT i Skaun. Det er ei kampanjeuke som vil handle om livsmestring, nettvett og hatprat. I tllegg til at det skjer mye på skolen denne uka vil det bli teaterforestilling og foredrag for foreldre og andre som er interesserte.

For mer informasjon, se her.

Familieveiledning for foreldre og ungdommer i Skaun

Kjærlighet og Grenser er et universelt forebyggingsprogram, rettet mot familier med ungdom på 7. eller 8. trinn. Sentralt i dette programmet er videofilmer som danner grunnlag for refleksjon og diskusjon. Programmet varer i 7 uker og retter seg mot familiene, med like stor vekt på ungdom og foreldre.