15. april 2021 bestemte kommunestyret i Skaun at forslag til forskrift for politivedtekt i Skaun kommune (revidert april 2021) legges ut til offentlig høring.

 

 

Eventuelle merknader fremsettes skriftlig og sendes:

Skaun kommune, postboks 74, 7358 Børsa

 

Eller på epost: postmottak@skaun.kommune.no

 

Merknader sendes inn i høringsperioden 01.05.2021-15.06.2021