Formannskapet har i sitt møte den 26.11.2020 (sak 82/20) vedtatt Kommunal forskrift for feie og tilsynsgebyrer Skaun kommune.

Kommunedirektørens innstilling: Formannskapet sender forskrift for feie- og tilsynsgebyrer Skaun kommune ut på høring i åtte uker.

Behandling: Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak: Formannskapet sender forskrift for feie- og tilsynsgebyrer Skaun kommune ut på høring i åtte uker.

 

Dokumenter:

Kommunal forskrift for feie- og tilsynsgebyrer Skaun kommune

Saksprotokoll formannskapet

 

Eventuelle merknader fremsettes skriftlig og sendes:

Skaun kommune, postboks74, 7538 Børsa

Eller på e-post: postmottak@skaun.kommune.no

Merknader sendes inn i høringsperioden: 17.12.2020-11.02.2021