Kommunestyret
17.03.2022 kl. 12:00 - 15:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
Saksliste - Møte i Kommunestyret den 17.03.2022
Sakspapirer - Møte i Kommunestyret den 17.03.2022
Møteprotokoll - Møte i Kommunestyret den 17.03.2022
Tillegg saksliste - Møte i Kommunestyret den 17.03.2022
Tillegg sakspapirer - Møte i Kommunestyret den 17.03.2022
Tillegg 2 saksliste - Møte i Kommunestyret den 17.03.2022
Tillegg 2 sakspapirer - Møte i Kommunestyret den 17.03.2022

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2022 Interpellasjon til kommunestyremøte 17.03.22 - vedrørende beredskap Vis (1) Vis
8/2022 Referatsaker - Kommunestyret 17.03.2022 Vis (1) Vis Vis (1)
9/2022 Orientering ved kommunedirektøren - Kommunestyret 17.03.2022 Vis Vis (1)
10/2022 Orientering om status for ungdomsarbeid Vis
12/2022 Festeavgifter 2022 - forslag til økning Vis (2) Vis Vis (1)
13/2022 Løpende opptak i barnehagene i Skaun kommune Vis Vis (1)
14/2022 Fastsetting av planprogram for kommuneplanen - samfunnsdel og arealdel Vis (15) Vis Vis (8)
15/2022 Søknad om vinmonopol i Skaun kommune. Vis Vis (1)
16/2022 Vedtakskontroll siste del av 2021 og del 1 2022 Vis
17/2022 Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikke gruppe 1 - Best Børsa AS Vis (5) Vis
18/2022 Skaun motorsenter- mindre tillegg til allerede vedtatt interkommunal avtale og kommunal garanti Vis (2) Vis Vis (4)
19/2022 Kartlegging av kapasitet og tilgjengelighet for rask bosetting av flyktninger Vis