NAV Skaun tilbyr innbyggerne kommunale tjenester som sosialhjelp, kvalifiseringsprogrammet, økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning. NAV Skaun tilbyr også innbyggerne arbeids- og velferdsrelaterte tjenester.

NAV Skaun har kontor i Skaun rådhus.
 

Er besøket nødvendig?

For å forebygge spredning av smitte ber vi våre besøkende, om mulig, om å kontakte oss på alternative måter.

Kontakt oss på nav.no («Ditt NAV») eller ta kontakt med oss på følgende telefonnummer:

Telefonen er betjent hverdager fra kl. 09:00 til 14:30

Publikumsmottak er åpen mandag, onsdag og fredag fra kl 12:00 til kl 14:00


 Kontaktinformasjon

Postadresse:
Postboks 44, 7358 Børsa
Besøksadresse:
Skaun rådhus (inngang ved siden av Boots apotek)
Telefon:
5555 3333
Hjemmeside:

 

 

NAV logo