Gårdsnavnet er endret til Hafsmoen. Andre navn som var med i klagesaken og som har betydningsmessig sammenheng med Hafsmoen har fått vedtatt følgende skrivemåter:

  • Hafsmobekken (bekk)
  • Hafsbuan (setervoll)

Omgjøring av vedtak i navnesak 2015/18 i Skaun kommune - Statens kartverk