Teststasjon

Teststasjon er på Einmoen i Børsa. Adressen er Meistadvegen 13 (se kart)

Kart for koronateststasjon.jpg

Generell informasjon

Skaun kommune følger rådene fra nasjonale helsemyndigheter og er forberedt på å håndtere smittede med koronaviruset i tråd med kommunens beredskapsplaner. Samtidig er det fortsatt viktig å ha gode rutiner for å hindre smittespredning.

 

Råd og informasjon til befolkningen om nytt koronavirus (coronavirus) (FHI)

Sjekk hvilke råd og tiltak som gjelder for deg:

https://koronasjekk.no/

 Informasjonsfilm som er laget for barn og unge:

https://youtu.be/v1W249tl1vA

Innbyggertelefonen og Barn- og ungetelefonen

Barn- og ungetelefonen

 Barn- og ungetelefonen 900 17 381 er betjent av helsesykepleier. Ingen spørsmål er dumme og husk at vi har taushetsplikt.

 

Innbyggertelefonen

Er du bekymret og trenger noen å snakke med, eller har du generelle spørsmål om koronaviruset og smittevern kan du ringe Innbyggertelefonen 900 17 381. En helsesykepleier besvarer dine spørsmål. Vi har taushetsplikt!


Har du symptomer og ønsker å bestille testing ring koronatelefonen 477 13 370 (åpen hverdager kl. 08.00-15.30).

Hva gjør du hvis du mistenker at du er smittet av korona?

Hvis du har symptomer på covid-19 bør du testes.

På denne siden får du veiledning i hvordan du kan skille symptomer på covid-19 fra andre tilstander (fhi.no)

For bestilling av koronatest, ring koronatelefonen 477 13 370 kl 08.00 - 15.30

Besøk på sykehjem og institusjoner

Besøk ved Rossvollheimen helse- og omsorgssenter oppdatert 16.09.2020

 • Besøk må avtales minst en dag i forkant

 • Antall besøk etter behov og mulighet i avdelingen

 • Maks to besøkende pr beboer, en må være voksen

 • Besøk kan vare i inntil 1 time

 • Besøk på beboers rom, kun gjennomgang i avdeling, deretter rett på rom

 • Utebesøk må vurderes ut fra værforholdene

 • Besøksrom på kapellet, besøkende kommer via personalinngangen

 • Beboere kan dra på besøk til nærmeste pårørende etter avtale

 • Besøkende må være frisk og ingen symptomer på luftveisinfeksjon

 • Besøkende kan ikke ha vært i kontakt med person med mistenkt eller påvist Covid-19

 • Besøkende kan ikke ha vært i Oslo og områder i Norge med mye smitte siste 10 dager

 • Håndhygiene (vask eller desinfisering) ved ankomst og når de drar

 • Avstand på 1 meter

 • En ansatt må være til stede/tilgjengelig for å påse at smittevernreglene opprettholdes

 • Ansatte må rengjøre stoler/overflater/toalett etter besøk

 • Besøkende registreres i besøksprotokollene

 

Besøk ved Rossvolltunet, Vennatunet, Tangentunet, Solbakken og Meieribakken 09.09.2020

 

Fordi smitten i kommunen er lav og under kontroll, er mange av restriksjonene ved våre omsorgssenter/bofellesskap opphevet.

For å opprettholde lav smittestatus, og spesielt av hensyn til eldre og andre i risikogruppen gjelder fortsatt følgende:

 • Besøkende på Vennatunet, Rossvolltunet, Solbakken og Meieribakken skriver seg inn i besøksprotokollen som ligger fremme. Dette grunnet eventuell smittesporing

 • På Tangentunet ber vi alle beboere holde oversikt over besøkende de siste 14 dagene

 • Ingen pårørende skal oppholde seg i fellesarealer, men passere rett til beboeres leilighet

 • Sprit eller vask hender ved ankomst

 • Hold avstand på minst 1 meter, det begrenser også hvor mange som bør være på leiligheten samtidig

 • Utsett besøket om du har luftveissymptomer

 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/besok-kommunale-helse-og-omsorgsinstitusjoner/

Svangerskapsomsorg, helsestasjon og skolehelsetjeneste

Oppdatert informasjon 27.04.20

 

Svangerskapsomsorgen

Helsemyndighetene anbefaler å opprettholde svangerskapsomsorgen i tråd med faglige retningslinjer. Gravide, barselkvinner og nyfødte bør få tilgang til tjenester, også ved påvist smitte eller karantene. Prioriteringer bør gjøres etter individuell vurdering og risiko. Gravide som er bekymret for egen eller fosterets helse, bør få tilbud om ekstra undersøkelser etter vanlige kriterier.

For å opprettholde nødvendige smitteverntiltak er det nødvendig med noen forholdsregler:

 • Dersom du eller noen i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, har påvist Covid19 eller sitter i karantene, vil konsultasjonen gjennomføres på kommunens luftveisklinikk. Du må selv gi beskjed om før du har time til jordmor slik at vi kan tilpasse dette.

 • Vi må begrense antall besøkende på helsestasjonen samtidig, det er derfor viktig at du kommer til oppsatt time og at du gir beskjed dersom du blir forsinket.

 • Gravide vil få egen inngang, via møterommet på helsestasjonen.

 • For å begrense antall besøkende, er det ønskelig at den gravide kommer alene til timen.

 • Hjemmebesøk av jordmor til nyfødt, erstattes med konsultasjon på helsestasjon.

 • Alle må desinfisere hender når de kommer og når de forlater helsestasjonen. Dette står fremme.

 

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål, vi er tilgjengelig på telefon 72 86 73 54 (sekretær) og 902 97 550 (Jordmor Linn og Tone) eller tone.singstad@skaun.kommune.no eller linn.møller@skaun.kommune.no.

 

Helsestasjon

Helsemyndighetene anbefaler å gjenopprette helsestasjonstilbudet tilbake til normal drift. Vi kommer ikke til å ha like god kapasitet som normalt på grunn av ulike forholdsregler, og vi er litt på etterskudd etter at det har vært stengt for de fleste. Vi er klare til å komme ajour igjen, men må få litt tid på oss.

For å åpne for normal drift på en trygg måte, må vi fortsatt ta noen forholdsregler:

 • Dersom barnet eller noen i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, har påvist Covid19 eller sitter i karantene, skal dere ikke komme på helsestasjonen. Konsultasjonen kan enten utsettes, tas på telefon eller ved videokonsultasjon. Dere må selv gi beskjed om dette før den avtalte konsultasjonen.

 • Vi må begrense antall besøkende på helsestasjonen samtidig, det er derfor viktig at dere kommer til oppsatt time og gir beskjed dersom dere blir forsinket.

 • For å begrense antall besøkende, er det ønskelig at kun en forelder følger barnet til timen, og at søsken ikke er med.

 • Alle må desinfisere hender når de kommer og når de forlater helsestasjonen. Dette står fram.

 • Hjemmebesøk av helsesykepleier erstattes med konsultasjon på helsestasjonen.

 • Gruppekonsultasjoner på 2-4 uker, 4 mnd og 17/18 mnd erstattes med individuell konsultasjon inntil videre.

 • Av smittevernhensyn har vi ryddet bort alle leker. Dere kan ta med en egen rengjort leke til konsultasjonen.

 • Alt utstyr og alle kontaktflater desinfiseres mellom hvert barn.

 

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål, vi er tilgjengelig på telefon 941 63 082 Vibeke, 902 10 373 Anette og 468 85 222 Else / vibeke.indbryn@skaun.kommune.no, anette.mosti@skaun.kommune.no og else.stendahl.solstad@skaun.kommune.no.

 

Skolehelsetjenesten

Helsemyndighetene anbefaler å gjenopprette skolehelsetjenesten tilbake til normal drift for 1.-4.trinn. Det er for alle elever og foreldre være tilgjengelig helsesykepleier i skolehelsetjenesten for veiledning over telefon eller videokonsultasjon.

Inntil grunnskolen åpner igjen for de øvrige klassetrinn, er skolehelsetjenesten være tilgjengelig for henvendelser og følger opp barn og ungdom ved behov. I tillegg tilbys følgende:

5.-7.trinn: oppfølging av høyde og vekt og barnevaksinasjonsprogrammet. Vi vil komme tilbake til tidspunkt for 2.dose HPV-vaksine for 7.trinn.

8.-10.trinn: gjennomføre 8.trinnsamtale og oppfølging av høyde og vekt. Helsesykepleier starter opp igjen med samtaler på 8.trinn fortløpende.

I skolehelsetjenesten tar vi også nødvendige forholdsregler for å redusere smitterisiko:

 • Vi har ikke gruppetilbud

 • Det er ønskelig at kun en forelder følger eleven til samtale der det er nødvendig

 • Vi desinfiserer alle kontaktflater mellom hver samtale

 • Sikrer god håndhygiene når barnet kommer og går fra kontoret vårt

 • Nødvendig utstyr desinfiseres mellom hvert barn, ellers bruker vi minimalt med effekter i samtalene.

Det er bare å ta kontakt med oss om det er noe dere lurer på. Vi er tilgjengelig på telefon 902 10 373 (Anette på SUS), 900 17 381 (Marit på Buvik skole), 941 31 076 (Åse på Børsa skole), 952 44 593 (Mali på Venn og Jåren/Råbygda skole) og 480 63 370 (Gunbjørg på Viggja skole). Vi er også tilgjengelig på e-post anette.mosti@skaun.kommune.no, marit.s.norum@skaun.kommune.no, ase.solstad.skjolberg@skaun.kommune.no, mali.skolmli@skaun.kommune.no og Gunbjørg.Utstrand@skaun.kommune.no

 

Helsestasjon for ungdom

Helsemyndighetene anbefaler nå at Helsestasjon for ungdom åpner igjen.

Vi endrer litt på åpningstiden, og har åpent hver tirsdag fra kl. 14.30-16.00. Her kan du møte både helsesykepleier og lege. For å kunne åpne på en trygg måte, tilbyr vi ikke drop-in timer nå. Vi ønsker at du tar kontakt på forhånd for å bestille time, slik at vi unngår for mange samlet på venterommet. Det står hånddesinfeksjon fremme som du må bruke når du kommer og går.

Time bestilles til helsesykepleier Anette på telefon 902 10 373 eller anette.mosti@skaun.kommune.no..

Vi tilbyr veiledning, hjelp og oppfølging i forhold til psykisk, fysisk og seksuell helse. Ikke nøl med å ta kontakt.

Fysio- og ergoterapitjenesten

Informasjon oppdatert 07.05.20

Helsemyndighetene har åpnet for at driften i helsevirksomheter med én-til-én-kontakt kan starte opp igjen under forutsetning av at regler for smittevern følges. Fysio- og ergoterapeutene skal fremdeles vurdere om fysisk konsultasjon er nødvendig og det jobbes med å få på plass video- konsultasjon. For de med behov for fysiske konsultasjoner gjelder følgende:

 • Bruker (og eventuell ledsager) skal gjennomføre håndvask/hånddesinfeksjon når de kommer til konsultasjon og etter endt konsultasjon.
 • Håndhilsning og all unødvendig fysisk kontakt unngås. Dette omfatter spesielt nær ansikt-til-ansikt kontakt.
 • Konsultasjoner for brukere som har luftveisinfeksjoner, er hjemmeisolert eller i hjemmekarantene skal som hovedregel utsettes med mindre det er helt nødvendig med fysioterapi/ ergoterapi.
 • Dersom bruker utvikler symptomer på akutt luftveisinfeksjon under konsultasjon skal bruker ta på munnbind og konsultasjonen avsluttes.

Ta kontakt med din fysio- eller ergoterapeut, eventuelt fagleder på telefon 941 31 726

Trenger du hjelp til å handle?

På nettsiden til Skaun frivilligsentral finner du  informasjon om hvilke muligheter som finnes for å få hjelp til å handle mat, basisvarer og apotekvarer.

Artikkelsamling

Det publiseres stadig nye oppdateringer - innhold i eldre saker kan være utdatert.

Nytt smittetilfelle i Skaun (publisert 02.10.20)

Flytting av korona-teststasjon til Einmoen (publisert 24.09.20)

Testing for koronavirus (publiser 27.08.2020)

Informasjon om smittevern og oppstart i skolene i Skaun (publisert 14.08.20)

Oppdatert informasjon til foresatte i skolene i Skaun (publisert 28.05) 

Oppdatert informasjon til foresatte i barnehagene i Skaun (publisert 28.05) 

Vedtak om bortvisning fra kommunale områder ved adferd i strid med smittevernreglene

Flere kan få bostøtte (publisert 19.05.20)

Oppmykning av koronaregler for idretten fra 7. mai (publisert 05.05)

Pressemelding fra smittevernlege Hilde Hansen - Smittevern er vinn-vinn for oss alle (publisert 28.04.20)

Informasjon om oppstart for 1. - 4. trinn og SFO (publisert 23.04)

Oppstart skole og SFO for 1. - 4. trinn fra 27. april

Barnehagene i Skaun åpner onsdag 22. april (publisert 16.04.20)

Smitteveileder for barnehager (publisert 16.04.20)

Regjeringens pressekonferanse for barn 11.04 (publisert 16.04.20)

Regjeringen vil åpne samfunnet gradvis og kontrollert (publisert 09.04.20)

Smittestatus i Skaun (publisert 08.04.20)

Oppdatert informasjon til foresatte i barnehage og skole (publisert 08.04.20)

Informasjon om krisepakken til idrett, kultur og frivillighet (publisert 08.04.20)

Trenger du noen å prat emed eller chatte med? (publisert 07.04.20)

Informasjon om idrettsanlegg og idrettsaktivitet i Skaun kommune (publisert 06.04.20)

Nytt positivt prøvesvar på korona i Skaun (publisert 03.04.20)

Godt dovett - tiss, bæsj og dopapir er alt som skal i do! (publisert 02.04.20)

Mange innbyggere i Skaun er i risikogrupper (publisert 01.04.20)

Har du behov for forskudd på dagpenger? (publisert 01.04.20)

Kan vi reise på påskeferie til familie og venner i år? (publisert 31.03.20)

Legevakt for kommunene i Orkdalsregionen (publisert 29.03.20)

Arbeidet med å følge opp sårbare barn og unge - Skaun ber om faglige innspill fra professor på NTNU Bente Heggem Kojan (publisert 27.03.20)

Endringer i kollektivtrafikken fra 30. mars (publisert 26.03.20)

Nytt positivt prøvesvar på korona i Skaun (publisert 26.03.20)

Oppdatert informasjon til foreldre/foresatte i barnehagene i Skaun (publisert 25.03.20)

Litt, mye eller helt avstand? (publisert 25.03)

God tur ut i friluft, men hold avstand og følg rådene fra Folkehelseinstituttet (publisert 25.03.20)

Reduksjon av tjenestetilbudet til Hjemmetjenesten (publisert 25.03.20)

Informasjon fra Skaun legekontor (publisert 24.03.20)

Tannhelsetjenesten utfører nå kun akuttbehandling (publisert 24.03.20)

Oppdatert informasjon til foresatte i skoler i Skaun kommune (publisert 24.03.20)

Avfallshåndtering og koronasmitte (publisert 24.03.20)

Vil du bidra med å sy stellefrakker til Hjemmetjenesten? (publisert 23.03.20)

Trygge råd til foreldre i koronahverdagen (publisert 23.03.20)

Endinger i kollektivtrafikken (publisert 23.03.20)

Nytt positivt prøvesvar (publisert 23.03.20)

Bor du sammen med en som jobber i helsevesenet? (publisert 23.03.20)

Hilsen fra ordfører Gunn I. Stokke (publisert 20.03.20)

Nytt positivt prøvesvar (publisert 20.03.20)

Påvist positivt prøvesvar i Skaun (publiset 19.03.20)

Koronafast hjemme med tomt kjøleskap? (publisert 19.03.20)

Oppdatert informasjon til foresatte i skoler (publisert 18.03.20)

Foreldre slipper å betale for barnehage og SFO (publisert 18.03.20)

Informasjon fra Fysio- og ergoterapeutavdelingen i Skaun (publisert 17.03.20)

Kartlegging av ressurser for frivillig innsats i Skaun (publisert 17.03.20)

Skaun kommune innfører ikke egne karantinebestemmelser (publisert 17.03.20)

Forbud mot bruk av hytte/fritidseiendom (publisert 16.03.20)

Startlån og foreldrebetaling (publisert 16.03.20)

Rådhuset, Hjemmetjenestens kontor og NAV er stengt for besøkende (publisert 13.03.20)

Barnehager og skoler stenger fra fredag 13. mars til 26. mars (publisert 12.03.20)