Informasjon om vaksinering

Prioriteringsrekkefølge for vaksinering

Skaun kommune følger FHI og Helsedirektoratets anbefalinger mht prioriteringsrekkefølgen av vaksinene.

Dette er prioriteringsrekkefølgen:

1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper. #

2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper. #

3. Alder 75-84 år.

4. Alder 65-74 år.

OG personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp. 

5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander. 

6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander

7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander

8. Alder 55-64 år

9. Alder 45-54 år

# Folkehelseinstituttet vurderer at det ved årsskiftet 2020/2021 er betydelig fare for mange nye lokale utbrudd og regional økning de fire neste ukene. Utvalgte grupper av helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten prioriteres derfor sammen med beboere i sykehjem og personer 85 år og eldre.

Fullstendig liste over prioriteringsrekkefølge finner du på folkehelseinstituttets hjemmesider.

 

Kommunen kontakter deg hvis du er aktuell for koronavaksine

Hvis du er aktuell for koronavaksine, vil du få tilbud om dette, og det er ikke nødvendig å ta kontakt med kommunen eller helseaktører for å fremskynde prosessen. Vi anbefaler alle å holde sin kontaktinformasjon oppdatert på Min Side på helsenorge.no, og ikke reservere seg mot elektronisk post.

Vaksinen er foreløpig ikke godkjent for barn og unge under 18 år.

Kommunen vil sende en innkalling via helsenorge.no. Brukere av helsenorge blir da varslet enten via SMS eller e-post. Hvordan du varsles setter du selv opp på helsenorge.no. Har du ikke en bruker på helsenorge.no, sender vi deg en SMS. Hvis du ikke svarer via helsenorge eller lenke sendt på SMS, ringer vi deg. Vi ringer også de som ikke får SMS fordi mobilnummer ikke er registrert. Får vi fortsatt ikke kontakt med deg, eller vi ikke finner ditt telefonnummer, så sender vi deg brev. I brevet ber vi deg om å ta kontakt med oss på telefon 72 86 72 00.

Hvis du ikke bekrefter timen din inne på Helsenorge.no, vil vi automatisk sende deg en SMS som du kan svare på. Hvis vi ikke får svar på SMS, forsøker vi å ringe deg. Får vi fortsatt ikke tak i deg, vil vi sende deg et brev i posten. Deretter vil fastlegen eller annet helsepersonell kontakte deg.

Vi er også klar over at enkelte innbyggere i Skaun har fastlege i en annen kommune, og vi arbeider med løsninger for å få oversikt på dette.

 

Vaksineringen kan skje på Skaun rådhus eller i Rossvoll flerbrukshall

Vaksineringen skjer på to ulike plasser avhengig av hvor mange som skal vaksineres den dagen.

 1. Skaun rådhus i 3. etg
 2. Rossvoll flerbrukshall

Det blir gitt time til vaksinedose nummer to når du er inne for å få den første dosen.

Når vaksinen begynner å virke kan variere noe fra vaksine til vaksine. Pfizer sin vaksine som kommunen nå mottar, virker fra en uke etter dose 2. Dose 2 tas tre uker etter dose 1.

 

Mer informasjon om koronavaksine:  

Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/kvp  

Generell informasjon

Skaun kommune følger rådene fra nasjonale helsemyndigheter og er forberedt på å håndtere smittede med koronaviruset i tråd med kommunens beredskapsplaner. Samtidig er det fortsatt viktig å ha gode rutiner for å hindre smittespredning.

Her finner du kvalitetssikret informasjon og oversikt over råd og regler om koronaviruset (Helsenorge)

Her finner du informasjon om oppfølging av nærkontakter, hvem som bør i karantene eller isolering, og hvordan dette skal gjennomføres (FHI)

Koronasjekk: Her får du råd om hva du bør gjøre ved mistanke om covid-19 (Helsenorge)

Disse koronareglene gjelder i Skaun nå

Skaun kommune har vedtatt følgende anbefaling:

 • Anbefaling om bruk av munnbind, både innendørs og utendørs i det offentlige rom når 2 meters avstand ikke kan overholdes

 • Anbefaling om bruk av munnbind på offentlig kommunikasjon, drosjetransport, kjøreskole og annen føreropplæring

 • Anbefaling om at drosjer, serveringssteder og treningssenter skal registrere alle kunder med navn og telefonnummer

 • Anbefaling om å begrense antall nærkontakter

 • Anbefaling om å begrense reiseaktivitet

 

Regjeringens nasjonale tiltak

Tiltakene trer i kraft fra midnatt, natt til fredag 16. april og gjelder inntil videre.

Anbefalinger for hele landet

Hold 1 meter avstand. Hold hendende rene. Hold deg hjemme hvis du er syk.

Sosial kontakt

 • Alle bør begrense sosial kontakt.
 • Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn fem gjester. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må kunne holde avstand (nytt).
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. Barn, i tillegg til besøk fra egen barnehage- og barneskolekohort, og unge kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner

Reiser

 • Reiser til utlandet frarådes. Strengt nødvendige reiser kan gjennomføres.
 • Unngå unødvendige reiser innenlands. Dette er spesielt viktig til og fra områder med høyt smittepress.
 • Man kan reise på hytta (eid eller leid) eller hotell innenlands, men unngå kollektivtransport hvis det er mulig.
 • Reiser til arbeids- og studiested kan regnes som en nødvendig reise.
 • Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig.

Skoler og barnehage

Barnehagene og skolene er på gult nivå i tråd med trafikklysmodellen.

Arbeidsliv

 • Hjemmekontor for alle som har mulighet.

Handelsnæringen

 • Åpent med smitteverntiltak jf. egen bransjestandard og krav i forskrift.

Idretts- og fritidsaktiviteter

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.
 • Dersom barn og unge trener/øver med et lag, foreningen eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det. (Nytt)
 • Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, som ski, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling
 • Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand (Nytt).
 • Utendørs kan voksne drive organisert aktivitet, så lenge de kan holde minst én meters avstand. (Nytt)
 • Toppdrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.

Høyere utdanning

 • Mulig å være på campus med forsterkede smitteverntiltak. Tilgang til lesesaler og bibliotek. Større forelesninger og sammenkomster bør unngås, undervisning i mindre grupper kan gjennomføres. (Nytt)

Regler for hele landet

Private sammenkomster og arrangement:

Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner, anbefales utsatt eller avlyst.

Reglene for arrangementer er som følger:

 • Maks ti personer på private sammenkomster innendørs utenom i eget hjem, som for eksempel bursdag i leid lokale. Maks 20 personer utendørs. Barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.
 • Maks 10 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 50 personer på idretts- og kulturarrangement som samler deltakere under 20 år som tilhører samme kommune (nytt med 50 for kulturarrangement).
 • Maks 100 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser (nytt)
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 600 personer (fordelt på 3 kohorter á 200 personer) hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene (nytt).
 • Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette.
 • Samme anledning til å skjenke alkohol på arrangementer som på serveringssteder (nytt).

Uteliv, serveringssteder og arrangementer med skjenkebevilling

 • Kun tillatt med skjenking ved servering av mat. Skjenkestopp kl. 22.00 (nytt).
 • Det skal registreres kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.

Teststasjon

Teststasjon er på Einmoen i Børsa. Adressen er Meistadvegen 13 (se kart)

Kart+for+koronateststasjon (1).jpg

Informasjonsskriv til deg som er testet for korona

Nyhetsarkiv

Det publiseres stadig nye oppdateringer - innhold i eldre saker kan være utdatert.

Regjeringen innfører strengere nasjonale tiltak (publisert 24.03.2021)

Åpningstider for teststasjonen i påska 2021  (publisert 23.3.2021)

Dette er de nye nasjonale tiltakene (Publisert 22.2.2021)

Lokal forskrift i Skaun byttes ut med anbefalinger fra kommunen (Publisert 18.2.2021)

Einmoen teststasjon åpen igjen (publisert 11.2.2021)

Strammer inn smitteverntiltakene (Publisert 10. 2.2021)

Testing på prestegårdslåna (publisert 8. 2.2021)

Smittevern for idrett (publisert 4.2.2021)

Midlertidig forskrift vedtatt i formannskapet (publisert 2.2.2021)

Einmoen teststasjon stenges midlertidig på grunn av sterk kulde (publisert 2.2.2021)

Rossvollheimen åpner for besøkende (publisert 1.2.2021)

Oppdaterte nasjonale tiltak (Publisert 1.2.2021)

Midlertidig forskrift vedtatt forlenget til 9. februar (Publisert 29.1.2021)

Viderefører mange nasjonale tiltak - åpner for fritidsaktiviteter for barn (Publisert 19.01.2021)

Dispensasjon fra lokale smitteverntiltak (Publisert 13.1.2021)

Formannskapet forlenger smitteverntiltakene til 31. januar (Publisert 8.1.2021)

innfører nye nasjonale tiltak (Publisert 4.1.2021)

Begrensning i reiser mellom kommunene ut januar 2021 (Publisert 1.1.2021)

En ny smittet i Skaun (Publisert 16.1.2021)

Kommunikasjonstiltak og informasjonsmateriell på flere språk (Publisert 12.1.2021)

Nytt smittetilfelle i Skaun (Publisert 12.1.2021)

Nytt positivt tilfelle med covid-19 (Publisert 10.1.2021)

ytterligere fem er smittet av covid-19 (Publisert 6.1.2021)

fire nye smittetilfeller i Skaun (Publisert 6.1.2021)

De første vaksinene er satt i Skaun (Publisert 6.1.2021)

Nytt tilfelle med koronasmitte (Publisert 5.1.2021)

Rossvollheimen stengt for besøkende (Publisert 31.12.2020)

Skaun strammer inn smittevernreglene (Publisert 29.12.2020)

Nytt smittetilfelle (publisert 25.12.2020)

En ny smittet i Skaun (publisert 23.12.2020)

To nye smittetilfeller i Skaun (publisert 18.12.2020)

To smittet ved Ilhaugen barnehage (publisert 16.12.2020)

 Anbefaler munnbind på offentlige steder (publisert 15.12.2020)

Nytt smittetilfelle (publisert 27.11.2020)

Påbud om bruk av munnbind på buss i rushtrafikk (publisert 27.11.2020)

Et nytt smittetilfelle i Skaun (publisert 20.12.2020)

Rådhuset åpner dørene for besøkende (publisert 20.12.2020)

Nytt smittetilfelle i Skaun (publisert 18.11.2020)

Anbefaler å følge rådet om munnbind (publisert 18.11.2020)

Negative testsvar (publisert 11.11.2020)

Begrenset tilgang for publikum på rådhuset (publisert 9.11.2020)

Oterhaugen barnehage holder stengt også tirsdag (publisert 9.11.2020)

Nytt smittetilfelle i Skaun (publisert 08.11.2020)

Nye smitteverntiltak fra regjeringen (publisert 06.11.2020)

Nå kan du bestille time til koronatesting på nett (publisert 04.11.2020)

Halloween: Slik kan du feire trygt (publisert 27.10.2020)

Nytt smittetilfelle i Skaun (publisert 02.10.2020)

Flytting av korona-teststasjon til Einmoen (publisert 24.09.2020)

Testing for koronavirus (publiser 27.08.2020)

Informasjon om smittevern og oppstart i skolene i Skaun (publisert 14.08.20)

Oppdatert informasjon til foresatte i skolene i Skaun (publisert 28.05.2020) 

Oppdatert informasjon til foresatte i barnehagene i Skaun (publisert 28.05.2020) 

Vedtak om bortvisning fra kommunale områder ved adferd i strid med smittevernreglene

Flere kan få bostøtte (publisert 19.05.2020)

Oppmykning av koronaregler for idretten fra 7. mai (publisert 05.05.2020)

Pressemelding fra smittevernlege Hilde Hansen - Smittevern er vinn-vinn for oss alle (publisert 28.04.2020)

Informasjon om oppstart for 1. - 4. trinn og SFO (publisert 23.04.2020)

Oppstart skole og SFO for 1. - 4. trinn fra 27. april

Barnehagene i Skaun åpner onsdag 22. april (publisert 16.04.2020)

Smitteveileder for barnehager (publisert 16.04.2020)

Regjeringens pressekonferanse for barn 11.04 (publisert 16.04.2020)

Regjeringen vil åpne samfunnet gradvis og kontrollert (publisert 09.04.2020)

Smittestatus i Skaun (publisert 08.04.2020)

Oppdatert informasjon til foresatte i barnehage og skole (publisert 08.04.2020)

Informasjon om krisepakken til idrett, kultur og frivillighet (publisert 08.04.2020)

Trenger du noen å prat emed eller chatte med? (publisert 07.04.2020)

Informasjon om idrettsanlegg og idrettsaktivitet i Skaun kommune (publisert 06.04.2020)

Nytt positivt prøvesvar på korona i Skaun (publisert 03.04.2020)

Godt dovett - tiss, bæsj og dopapir er alt som skal i do! (publisert 02.04.2020)

Mange innbyggere i Skaun er i risikogrupper (publisert 01.04.2020)

Har du behov for forskudd på dagpenger? (publisert 01.04.2020)

Kan vi reise på påskeferie til familie og venner i år? (publisert 31.03.2020)

Legevakt for kommunene i Orkdalsregionen (publisert 29.03.2020)

Arbeidet med å følge opp sårbare barn og unge - Skaun ber om faglige innspill fra professor på NTNU Bente Heggem Kojan (publisert 27.03.2020)

Endringer i kollektivtrafikken fra 30. mars (publisert 26.03.2020)

Nytt positivt prøvesvar på korona i Skaun (publisert 26.03.2020)

Oppdatert informasjon til foreldre/foresatte i barnehagene i Skaun (publisert 25.03.2020)

Litt, mye eller helt avstand? (publisert 25.03.2020)

God tur ut i friluft, men hold avstand og følg rådene fra Folkehelseinstituttet (publisert 25.03.2020)

Reduksjon av tjenestetilbudet til Hjemmetjenesten (publisert 25.03.2020)

Informasjon fra Skaun legekontor (publisert 24.03.2020)

Tannhelsetjenesten utfører nå kun akuttbehandling (publisert 24.03.2020)

Oppdatert informasjon til foresatte i skoler i Skaun kommune (publisert 24.03.2020)

Avfallshåndtering og koronasmitte (publisert 24.03.2020)

Vil du bidra med å sy stellefrakker til Hjemmetjenesten? (publisert 23.03.2020)

Trygge råd til foreldre i koronahverdagen (publisert 23.03.2020)

Endinger i kollektivtrafikken (publisert 23.03.2020)

Nytt positivt prøvesvar (publisert 23.03.2020)

Bor du sammen med en som jobber i helsevesenet? (publisert 23.03.2020)

Hilsen fra ordfører Gunn I. Stokke (publisert 20.03.2020)

Nytt positivt prøvesvar (publisert 20.03.2020)

Påvist positivt prøvesvar i Skaun (publiset 19.03.2020)

Koronafast hjemme med tomt kjøleskap? (publisert 19.03.2020)

Oppdatert informasjon til foresatte i skoler (publisert 18.03.2020)

Foreldre slipper å betale for barnehage og SFO (publisert 18.03.2020)

Informasjon fra Fysio- og ergoterapeutavdelingen i Skaun (publisert 17.03.2020)

Kartlegging av ressurser for frivillig innsats i Skaun (publisert 17.03.2020)

Skaun kommune innfører ikke egne karantinebestemmelser (publisert 17.03.2020)

Forbud mot bruk av hytte/fritidseiendom (publisert 16.03.2020)

Startlån og foreldrebetaling (publisert 16.03.2020)

Rådhuset, Hjemmetjenestens kontor og NAV er stengt for besøkende (publisert 13.03.2020)

Barnehager og skoler stenger fra fredag 13. mars til 26. mars (publisert 12.03.2020)

 

Besøk på sykehjem og institusjoner

Besøk ved Rossvollheimen helse- og omsorgssenter er mulig fra 3. februar. Vi minner om at alle må følge nasjonale smittevernregler, begrense sosiale kontakter, holde avstand og vise særlig hensyn til personer i risikogruppen.

Etter 18. mars er det ikke mulig å besøke beboere ved Rossvollheimen for de som kommer fra områder med høye smittetall. Dersom de har vært utenfor smitteområdet i 10 dager og har negativ test på dag 7 kan besøk vurderes sammen med personalet.

Retningslinjer for besøk

 • Besøk må avtales med avdelingen på forhånd

 • Maks tre besøkende av gangen

 • Besøkende må benytte munnbind

 • Besøk på beboers rom eller på besøksrom

 • Besøkende må utføre håndhygiene ved ankomst

 • Besøkende må være friske

 • Er det smitte i ditt nærområde anbefaler vi at besøket utsettes noe, dette for å forebygge smitte av beboere eller ansatte

 • Det er ikke restriksjoner på at det er kun de nærmeste pårørende som kan komme og det er ikke kun to nærkontakter pr beboer

 • Ved spørsmål om å ta med seg beboere hjem på besøk, må hvert enkelt tilfelle vurderes

 

For å avtale besøk, kontakt avdelingen direkte:

Solsikke: 728 67 340

Linnea: 728 67 345

Røsslyng: 728 67 325

Korttid: 728 67 322

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/besok-kommunale-helse-og-omsorgsinstitusjoner/

Hjemmetjenesten

Koronainfo fra Hjemmetjenesten før jul

Smittesituasjonen rundt oss forverres. Ansatte i hjemmesykepleien tar sine forholdsregler og munnbind og hansker der vi må.

Samtidig ber vi alle om å ta hensyn, slik at vi begrenser mulighetene for smitte hos våre brukere, slik at vi ikke utsetter andre og ansatte.

 

Både på Tangentunet, Rossvolltunet og Vennatunet gjelder de samme reglene som tidligere:

 • Rossvolltunet og Vennatunet har besøksprotokoll, bruk den, det letter et eventuelt sporingsarbeid
 • Tangentunet, ha oversikt over hvem dere har på besøk
 • Unngå å gå på besøk med symptomer på luftveisplager
 • Vask hender før og etter besøk
 • Hold avstand, klemming er ikke å anbefale selv om det føles riktig
 • Besøkende skal ikke benytte  fellesarealene, de er forbeholdt beboerne
 • Unngå unødig stopp mellom inngangsdør og leilighet
 • Beboere som skal hjem til familie og venner i julen bør være ekstra påpasselige

 

Solbakken og Meieribakken:

 • Benytt besøksprotokollen som ligger ved døren
 • Sprit hendene før og etter besøket
 • Ikke opphold dere i fellesareal, vær på leilighetene
 • Ta ekstra hensyn ved familiebesøk

Ellers gjelder de samme reglene over alt.

 

Ta gjerne kontakt om det er noe dere lurer på

 

God jul til alle innbyggere i Skaun fra Hjemmetjenesten

Svangerskapsomsorg, helsestasjon og skolehelsetjeneste

Svangerskapsomsorgen

Kommunene bør opprettholde svangerskapsomsorg og barselomsorg etter anbefalinger i Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen og for barselomsorgen.

Kommunene bør sikre at gravide, barselkvinner og nyfødte får et faglig forsvarlig helsetilbud. Svangerskapsomsorg og barselomsorg er lovpålagte tjenester. Det anbefales derfor at det gjenopprettes til normal aktivitet i tråd med Nasjonal faglig retningslinjer for svangerskap - og barslomsorg og nødvendige smitteverntiltak.

Gravide, barselkvinner og nyfødte bør få tilgang til tjenester, også ved påvist smitte eller karantene. Prioriteringer bør gjøres etter individuell vurdering og risiko. Gravide som er bekymret for egen eller fosterets helse, bør få tilbud om ekstra undersøkelser etter vanlige kriterier.

For å opprettholde nødvendige smitteverntiltak er det nødvendig med noen forholdsregler:

 • Dersom du eller noen i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, har påvist Covid19 eller sitter i karantene, vil konsultasjonen gjennomføres på kommunens luftveisklinikk. Du må selv gi beskjed om før du har time til jordmor slik at vi kan tilpasse dette.
 • Vi må begrense antall besøkende på helsestasjonen samtidig. Det er derfor viktig at du kommer til oppsatt time, at du gir beskjed dersom du blir forsinket.
 • Det er ønskelig at den gravide kommer alene til timen. Avklar med din jordmor på forhånd om partner kan bli med.
 • Alle må desinfisere hender når de kommer og når de forlater helsestasjonen. Dette står fremme.
 • Alle må registrere seg ved å scanne QR-koden som henger fram og sette seg på angitt plass.
 • Undersøkelse av den gravide begrenses til 15 min, og resten av konsultasjonen foregår med minst 1 meters avstand.

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål:
Sekretær 72 86 73 54
Jordmor Linn Møller 902 97 550 E-post: linn.møller@skaun.kommune.no
Jordmor Tone Singstad 902 97 550 E-post: tone.singstad@skaun.kommune.no

 

Helsestasjon

Helsemyndighetene anbefaler å gjenopprette helsestasjonstilbudet tilbake til normal drift. Vi kommer ikke til å ha like god kapasitet som normalt på grunn av ulike forholdsregler.

For å opprettholde normal drift på en trygg måte, må vi fortsatt ta noen forholdsregler:

 • Dersom barnet eller noen i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, har påvist Covid19 eller sitter i karantene, skal dere ikke komme på helsestasjonen. Konsultasjonen kan enten utsettes, tas på telefon eller ved videokonsultasjon. Dere må selv gi beskjed om dette før den avtalte konsultasjonen.
 • Vi må begrense antall besøkende på helsestasjonen samtidig, det er derfor viktig at dere kommer til oppsatt time og gir beskjed dersom dere blir forsinket.
 • For å begrense antall besøkende, er det ønskelig at kun en forelder følger barnet til timen, og at søsken ikke er med.
 • Alle må desinfisere hender når de kommer og når de forlater helsestasjonen. Dette står fram.
 • Alle må registrere seg ved å scanne QR-koden som henger fram og sette seg på angitt plass.
 • Undersøkelse av barnet begrenses til 15 min, og resten av konsultasjonen foregår med minst 1 meters avstand.
 • Gruppekonsultasjoner på 17/18 mnd utgår og erstattes med tilbud om individuell konsultasjon inntil videre.
 • Av smittevernhensyn har vi ryddet bort alle leker. Dere kan ta med en egen rengjort leke til konsultasjonen.
 • Alt utstyr og alle kontaktflater desinfiseres mellom hvert barn.
 • Vi har ikke åpnet for «drop-in», men ta gjerne kontakt med oss, så kan vi sette opp time.

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål:

Vibeke Indbryn 941 63 082 E-post: vibeke.indbryn@skaun.kommune.no
Anette Mosti 902 10 373 E-post: anette.mosti@skaun.kommune.no 
Else Stendahl 468 85 222 E-post: else.stendahl.solstad@skaun.kommune.no.

 

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er tilbake i normal drift i tråd med gjeldende retningslinjer.

I skolehelsetjenesten tar vi også nødvendige forholdsregler for å redusere smitterisiko:

 • Det er ønskelig at kun en forelder følger eleven til samtale der det er nødvendig
 • Vi desinfiserer alle kontaktflater mellom hver samtale
 • Sikrer god håndhygiene når barnet kommer og går fra kontoret vårt
 • Nødvendig utstyr desinfiseres mellom hvert barn, ellers bruker vi minimalt med effekter i samtalene.
 • Nærkontakt med barnet begrenses til inntil 15 min (vaksinering, veiing/måling) og i samtale holder vi minst 1 meters avstand.

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål:
Skaun ungdomsskole: Anette Mosti 902 10 373 E-post: anette.mosti@skaun.kommune.no 
Buvik skole: Marit Norum 900 17 381 E-post: marit.s.norum@skaun.kommune.no
Børsa skole: Åse Solstad Skjølberg 941 31 076 E-post ase.solstad.skjolberg@skaun.kommune.no
Venn skole: Mali Skolmli 952 44 593 E-post: mali.skolmli@skaun.kommune.no
Jåren/Råbygda skole: Mali Skolmli 952 44 593 E-post: mali.skolmli@skaun.kommune.no
Viggja Skole:Gunbjørg Utstrand 480 63 370 E-post:Gunbjørg.Utstrand@skaun.kommune.no
 

Helsestasjon for ungdom

Helsemyndighetene anbefaler at Helsestasjon for ungdom åpner igjen.

Vi endrer litt på åpningstiden, og har åpent hver tirsdag fra kl. 14.30-16.00. Her kan du møte både helsesykepleier og lege. For å kunne åpne på en trygg måte, må vi ta noen forholdsregler:

 • Vi tilbyr ikke «drop-in» timer nå, så vi ønsker at du tar kontakt på forhånd for å bestille time.

 • Det står hånddesinfeksjon fremme som du må bruke når du kommer og går.

 • Du må registre deg ved å scanne QR-koden som henger fram.

 • Vi ønsker at du kommer alene til avtalen din

Time bestilles til helsesykepleier Anette Mosti på telefon 902 10 373 eller anette.mosti@skaun.kommune.no..

Vi tilbyr veiledning, hjelp og oppfølging i forhold til psykisk, fysisk og seksuell helse. Ikke nøl med å ta kontakt.

Fysio- og ergoterapitjenesten

Informasjon oppdatert 07.05.20

Helsemyndighetene har åpnet for at driften i helsevirksomheter med én-til-én-kontakt kan starte opp igjen under forutsetning av at regler for smittevern følges. Fysio- og ergoterapeutene skal fremdeles vurdere om fysisk konsultasjon er nødvendig og det jobbes med å få på plass video- konsultasjon. For de med behov for fysiske konsultasjoner gjelder følgende:

 • Bruker (og eventuell ledsager) skal gjennomføre håndvask/hånddesinfeksjon når de kommer til konsultasjon og etter endt konsultasjon.
 • Håndhilsning og all unødvendig fysisk kontakt unngås. Dette omfatter spesielt nær ansikt-til-ansikt kontakt.
 • Konsultasjoner for brukere som har luftveisinfeksjoner, er hjemmeisolert eller i hjemmekarantene skal som hovedregel utsettes med mindre det er helt nødvendig med fysioterapi/ ergoterapi.
 • Dersom bruker utvikler symptomer på akutt luftveisinfeksjon under konsultasjon skal bruker ta på munnbind og konsultasjonen avsluttes.

Ta kontakt med din fysio- eller ergoterapeut, eventuelt fagleder på telefon 941 31 726

Trenger du hjelp til å handle?

På nettsiden til Skaun frivilligsentral finner du  informasjon om hvilke muligheter som finnes for å få hjelp til å handle mat, basisvarer og apotekvarer.