Siste publiserte nyheter

Publisert fredag 27.11.2020:

Publisert fredag 20.11.2020:

Publisert onsdag 18.11.2020:

Publisert onsdag 18.11.2020:

Publisert tirsdag 9.11.2020:

 

Teststasjon

Teststasjon er på Einmoen i Børsa. Adressen er Meistadvegen 13 (se kart)

Kart for koronateststasjon.jpg

Informasjonsskriv til deg som er testet for korona

Generell informasjon

Skaun kommune følger rådene fra nasjonale helsemyndigheter og er forberedt på å håndtere smittede med koronaviruset i tråd med kommunens beredskapsplaner. Samtidig er det fortsatt viktig å ha gode rutiner for å hindre smittespredning.

Her finner du kvalitetssikret informasjon og oversikt over råd og regler om koronaviruset (Helsenorge)

Her finner du informasjon om oppfølging av nærkontakter, hvem som bør i karantene eller isolering, og hvordan dette skal gjennomføres (FHI)

Koronasjekk: Her får du råd om hva du bør gjøre ved mistanke om covid-19 (Helsenorge)

Innbyggertelefonen og Barn- og ungetelefonen

Barn- og ungetelefonen

 Barn- og ungetelefonen 900 17 381 er betjent av helsesykepleier. Ingen spørsmål er dumme og husk at vi har taushetsplikt.

 

Innbyggertelefonen

Er du bekymret og trenger noen å snakke med, eller har du generelle spørsmål om koronaviruset og smittevern kan du ringe Innbyggertelefonen 900 17 381. En helsesykepleier besvarer dine spørsmål. Vi har taushetsplikt!


Har du symptomer og ønsker å bestille testing ring koronatelefonen 477 13 370 (åpen hverdager kl. 10.00-11.30).

Besøk på sykehjem og institusjoner

Besøk ved Rossvollheimen helse- og omsorgssenter oppdatert 19.11.2020

Retningslinjer for besøk

 • Pårørende må benytte munnbind ved besøk
 • Besøk må avtales minst en dag i forkant
 • Maks to besøkende pr beboer pr besøk, en må være voksen
 • Hver beboer kan ha to nærkontakter som kan komme på besøk
 • Totalt ett besøk pr beboer pr uke, men begge nærkontaktene kan komme samtidig om ønskelig
 • Om besøk er på pasientens rom, på besøksrom eller ute har ingen betydning i forhold til antall nærkontakter, dvs kun to stk uansett hvor besøk foregår
 • Ved forverret almenntilstand eller terminalpleie, er det mulig å endre på retningslinjene både i antall besøk og evt antall nærkontakter
 • Besøk kan evt vare i inntil 1 time
 • Utebesøk vurderes ut fra værforholdene
 • Besøksrom på kapellet, besøkende kommer via personalinngangen
 • Besøk på beboers rom, kun gjennomgang i avdeling, deretter rett på rom
 • Besøkende må være frisk og ingen symptom på luftveisinfeksjon
 • Besøkende kan ikke ha vært i kontakt med person med mistenkt eller påvist Covid-19
 • Besøkende kan ikke ha vært i områder med mye smitte. Hver henvendelse vil bli individuelt vurdert.
 • Håndhygiene (vask eller desinfisering) ved ankomst og når de drar
 • Hold avstand, minimum 1 meter, helst to meter
 • En ansatt må være til stede/tilgjengelig for å påse at smittevernreglene opprettholdes
 • Ansatte må rengjøre stoler/overflater etter besøk
 • Besøkende registreres i besøksprotokoll

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/besok-kommunale-helse-og-omsorgsinstitusjoner/

Hjemmetjenesten

Besøk ved Rossvolltunet, Vennatunet, Tangentunet, Solbakken og Meieribakken 20.10.2020

 

Fordi smitten i kommunen er lav og under kontroll, er mange av restriksjonene ved våre omsorgssenter/bofellesskap opphevet.

For å opprettholde lav smittestatus, og spesielt av hensyn til eldre og andre i risikogruppen gjelder fortsatt følgende:

 • Besøkende på Vennatunet, Rossvolltunet, Solbakken og Meieribakken skriver seg inn i besøksprotokollen som ligger fremme. Dette grunnet eventuell smittesporing

 • På Tangentunet ber vi alle beboere holde oversikt over besøkende de siste 14 dagene

 • Ingen pårørende skal oppholde seg i fellesarealer, men passere rett til beboeres leilighet

 • Sprit eller vask hender ved ankomst

 • Hold avstand på minst 1 meter, det begrenser også hvor mange som bør være på leiligheten samtidig

 • Utsett besøket om du har luftveissymptomer

Svangerskapsomsorg, helsestasjon og skolehelsetjeneste

Svangerskapsomsorgen

Kommunene bør opprettholde svangerskapsomsorg og barselomsorg etter anbefalinger i Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen og for barselomsorgen.

Kommunene bør sikre at gravide, barselkvinner og nyfødte får et faglig forsvarlig helsetilbud. Svangerskapsomsorg og barselomsorg er lovpålagte tjenester. Det anbefales derfor at det gjenopprettes til normal aktivitet i tråd med Nasjonal faglig retningslinjer for svangerskap - og barslomsorg og nødvendige smitteverntiltak.

Gravide, barselkvinner og nyfødte bør få tilgang til tjenester, også ved påvist smitte eller karantene. Prioriteringer bør gjøres etter individuell vurdering og risiko. Gravide som er bekymret for egen eller fosterets helse, bør få tilbud om ekstra undersøkelser etter vanlige kriterier.

For å opprettholde nødvendige smitteverntiltak er det nødvendig med noen forholdsregler:

 • Dersom du eller noen i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, har påvist Covid19 eller sitter i karantene, vil konsultasjonen gjennomføres på kommunens luftveisklinikk. Du må selv gi beskjed om før du har time til jordmor slik at vi kan tilpasse dette.
 • Vi må begrense antall besøkende på helsestasjonen samtidig. Det er derfor viktig at du kommer til oppsatt time, at du gir beskjed dersom du blir forsinket.
 • Det er ønskelig at den gravide kommer alene til timen. Avklar med din jordmor på forhånd om partner kan bli med.
 • Alle må desinfisere hender når de kommer og når de forlater helsestasjonen. Dette står fremme.
 • Alle må registrere seg ved å scanne QR-koden som henger fram og sette seg på angitt plass.
 • Undersøkelse av den gravide begrenses til 15 min, og resten av konsultasjonen foregår med minst 1 meters avstand.

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål:
Sekretær 72 86 73 54
Jordmor Linn Møller 902 97 550 E-post: linn.møller@skaun.kommune.no
Jordmor Tone Singstad 902 97 550 E-post: tone.singstad@skaun.kommune.no

 

Helsestasjon

Helsemyndighetene anbefaler å gjenopprette helsestasjonstilbudet tilbake til normal drift. Vi kommer ikke til å ha like god kapasitet som normalt på grunn av ulike forholdsregler.

For å opprettholde normal drift på en trygg måte, må vi fortsatt ta noen forholdsregler:

 • Dersom barnet eller noen i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, har påvist Covid19 eller sitter i karantene, skal dere ikke komme på helsestasjonen. Konsultasjonen kan enten utsettes, tas på telefon eller ved videokonsultasjon. Dere må selv gi beskjed om dette før den avtalte konsultasjonen.
 • Vi må begrense antall besøkende på helsestasjonen samtidig, det er derfor viktig at dere kommer til oppsatt time og gir beskjed dersom dere blir forsinket.
 • For å begrense antall besøkende, er det ønskelig at kun en forelder følger barnet til timen, og at søsken ikke er med.
 • Alle må desinfisere hender når de kommer og når de forlater helsestasjonen. Dette står fram.
 • Alle må registrere seg ved å scanne QR-koden som henger fram og sette seg på angitt plass.
 • Undersøkelse av barnet begrenses til 15 min, og resten av konsultasjonen foregår med minst 1 meters avstand.
 • Gruppekonsultasjoner på 17/18 mnd utgår og erstattes med tilbud om individuell konsultasjon inntil videre.
 • Av smittevernhensyn har vi ryddet bort alle leker. Dere kan ta med en egen rengjort leke til konsultasjonen.
 • Alt utstyr og alle kontaktflater desinfiseres mellom hvert barn.
 • Vi har ikke åpnet for «drop-in», men ta gjerne kontakt med oss, så kan vi sette opp time.

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål:

Vibeke Indbryn 941 63 082 E-post: vibeke.indbryn@skaun.kommune.no
Anette Mosti 902 10 373 E-post: anette.mosti@skaun.kommune.no 
Else Stendahl 468 85 222 E-post: else.stendahl.solstad@skaun.kommune.no.

 

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er tilbake i normal drift i tråd med gjeldende retningslinjer.

I skolehelsetjenesten tar vi også nødvendige forholdsregler for å redusere smitterisiko:

 • Det er ønskelig at kun en forelder følger eleven til samtale der det er nødvendig
 • Vi desinfiserer alle kontaktflater mellom hver samtale
 • Sikrer god håndhygiene når barnet kommer og går fra kontoret vårt
 • Nødvendig utstyr desinfiseres mellom hvert barn, ellers bruker vi minimalt med effekter i samtalene.
 • Nærkontakt med barnet begrenses til inntil 15 min (vaksinering, veiing/måling) og i samtale holder vi minst 1 meters avstand.

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål:
Skaun ungdomsskole: Anette Mosti 902 10 373 E-post: anette.mosti@skaun.kommune.no 
Buvik skole: Marit Norum 900 17 381 E-post: marit.s.norum@skaun.kommune.no
Børsa skole: Åse Solstad Skjølberg 941 31 076 E-post ase.solstad.skjolberg@skaun.kommune.no
Venn skole: Mali Skolmli 952 44 593 E-post: mali.skolmli@skaun.kommune.no
Jåren/Råbygda skole: Mali Skolmli 952 44 593 E-post: mali.skolmli@skaun.kommune.no
Viggja Skole:Gunbjørg Utstrand 480 63 370 E-post:Gunbjørg.Utstrand@skaun.kommune.no
 

Helsestasjon for ungdom

Helsemyndighetene anbefaler at Helsestasjon for ungdom åpner igjen.

Vi endrer litt på åpningstiden, og har åpent hver tirsdag fra kl. 14.30-16.00. Her kan du møte både helsesykepleier og lege. For å kunne åpne på en trygg måte, må vi ta noen forholdsregler:

 • Vi tilbyr ikke «drop-in» timer nå, så vi ønsker at du tar kontakt på forhånd for å bestille time.

 • Det står hånddesinfeksjon fremme som du må bruke når du kommer og går.

 • Du må registre deg ved å scanne QR-koden som henger fram.

 • Vi ønsker at du kommer alene til avtalen din

Time bestilles til helsesykepleier Anette Mosti på telefon 902 10 373 eller anette.mosti@skaun.kommune.no..

Vi tilbyr veiledning, hjelp og oppfølging i forhold til psykisk, fysisk og seksuell helse. Ikke nøl med å ta kontakt.

Fysio- og ergoterapitjenesten

Informasjon oppdatert 07.05.20

Helsemyndighetene har åpnet for at driften i helsevirksomheter med én-til-én-kontakt kan starte opp igjen under forutsetning av at regler for smittevern følges. Fysio- og ergoterapeutene skal fremdeles vurdere om fysisk konsultasjon er nødvendig og det jobbes med å få på plass video- konsultasjon. For de med behov for fysiske konsultasjoner gjelder følgende:

 • Bruker (og eventuell ledsager) skal gjennomføre håndvask/hånddesinfeksjon når de kommer til konsultasjon og etter endt konsultasjon.
 • Håndhilsning og all unødvendig fysisk kontakt unngås. Dette omfatter spesielt nær ansikt-til-ansikt kontakt.
 • Konsultasjoner for brukere som har luftveisinfeksjoner, er hjemmeisolert eller i hjemmekarantene skal som hovedregel utsettes med mindre det er helt nødvendig med fysioterapi/ ergoterapi.
 • Dersom bruker utvikler symptomer på akutt luftveisinfeksjon under konsultasjon skal bruker ta på munnbind og konsultasjonen avsluttes.

Ta kontakt med din fysio- eller ergoterapeut, eventuelt fagleder på telefon 941 31 726

Trenger du hjelp til å handle?

På nettsiden til Skaun frivilligsentral finner du  informasjon om hvilke muligheter som finnes for å få hjelp til å handle mat, basisvarer og apotekvarer.