Parkeringsvedtektene for Skaun kommune ble vedtatt i Skaun kommunestyre den 31.05.2006 i sak 36/06.