Kunst i allrommet/på veggen til kultursalen

Her ble Jan Christensen og Marius Dahl valgt som kunstnere til å utføre dette kunstprosjektet. Kunstkomiteen begrunner valget slik:

Full enighet i kunstutvalget om at de hadde løst oppgaven med en god disponering av den store veggflaten. Dette i forhold til vinduer og dør som bryter opp den store flaten. Deres løsning er et flott blikkfang og setter rommet på plass, også med valgte farger som er enkle å forholde seg til med tanke på valg av annet interiør. Malt direkte på vegg med en stål-linje konstruksjon i relieff, er verket inspirerende og et friskt innslag som treffer brukergruppen av ungdomsskoleelever, men som også vil kommunisere med de andre brukerne av bygget.

Dahl og Christensen sitt valgte forslag er gitt navnet Akkord. For mer informasjon om prosjektet se her

Kunst i biblioteket

Den andre konkurransen var for biblioteket som har glassfasade i hjørne og går over to etasjer. Området vender ut mot det framtidige kulturtorget som er under planlegging mellom Børsa skole/Rossvoll flerbrukshall og Skaun ungdomsskole og kultursenter. Kunne det her tas et grep som virket for både innerom og uterom? Kunstutvalget kom også denne gangen i full enighet, og de valgte Pekka Stokke til å gjennomføre kunstprosjektet i biblioteket.

Forslaget representerer en «lys-linje» som assosieres med fuglenes flukt. Dette beskrevet med en poetisk vinkling og henvisning til bøker om temaet fugler. Noe for et bibliotek å presentere og en interessant informasjon til både publikum og skolens elever. En «lys-linje» i luftrommet består av å jobbe med LED-lys, og derigjennom vil den fungere for både ute og innerom. Komiteen synes det er positivt at Stokke bruker luftrommet i 2.etasje med en behandling som trigger nysgjerrigheten. 

For mer info om Pekka Stokke sitt utsmykkingsforslag Fuglane – se her

Hvem var de andre inviterte kunstnerne

Følgende kunstnere var med i konkurransen om utsmykking av biblioteket:

  • Jan Christensen & Marius Dahl   
  • Kyrre Andersen & Liv Anne Lundberg                            
  • Pekka Stokke                                                           

Følgende kunstnere var invitert med i konkurransen om betongveggen/ allrommet/ kantineområdet:

  • Sverre Koren Bjertnes                                              
  • Jan Christensen & Marius Dahl                    
  • May Bente Aronsen   

Kunstutvalget:

Kunstutvalget som har jobbet med kunstutsmykkinga, og som har valgt ut vinnerne, består av Elin Berge – biblioteksjef Skaun folkebibliotek, Sissel Roer Hagen - fra Skaun ungdomsskole (og leder i Skaun kunstforening), Ellinor Bergli Bustad – fra Skaun ungdomsskole, Turid Hauan – arkitekt i HUS arkitekter, Steinar Haugen – fagleder kultur og Jorun Kraft Mo - kunstfaglig prosjektleder.

Beløp satt av til kunst i nybygg

Det er tradisjon for at det ved nybygging av skoler, barnehager eller offentlige bygg i Skaun settes av ca 0,5 % av anleggskostnad til kunst. Det er en statlig målsetting om å sette av 2 % av brutto anleggskostnad til kunstprosjekt.

Det er få kommuner som har tradisjoner for å sette av midler til kunstprosjekt ved nybygging. Skaun er en foregangskommune ved å ha dette inne som en tradisjon/innarbeidet ordning. Det er mange grunner til at vi har lyktes med det, men bevissthet i administrasjon og hos politisk ledelse er to av grunnene, ei aktiv kunstforening er en annen grunn.

Det er totalt satt av kr 1 500 000,- til kunstarbeidet ved Skaun ungdomsskole og kultursenter.

Navn på bygget

Namnekomiteen i Skaun innstiller på at kulturdelen av det nye bygget blir hetende Bautaen kulturhus. Navnesaken skal behandles politisk i slutten av november.