Svein Erik Bjerkan, enhetsleder økonomi og personal
Tlf.: 72 86 72 10 / 952 63 163
E-post: Svein.Erik.Bjerkan@skaun.kommune.no

Aud Irene Mo Stamnsve, lønn
Tlf.: 72 86 72 21
E-post: Aud.Stamnsve@skaun.kommune.no

Kristin Handegard, lønn
Tlf.: 72 86 72 14
E-post: Kristin.Handegard@skaun.kommune.no

Helen Hol, rådgiver personal
Tlf.: 72 86 72 23 / 917 17 233
E-post: Helen.Hol@skaun.kommune.no

Siv-Tone Klefstad, rådgiver personal
Tlf.: 72 86 72 20
E-post: Siv-tove.klefstad@skaun.kommune.no