Skaun kommunes personvernombud

Kommunen registrerer mye informasjon om deg som innbygger. Vårt personvernombud Roar Kjerstadmo skal passe på at opplysningene blir behandlet på en trygg og sikker måte.

Roar.jpgSkaun kommune er opptatt av å beskytte dine personopplysninger. Fra sommeren 2018 tredde en ny personopplysningslov, også kalt GDPR, i kraft. Personvern og sikkerhet er viktig for oss, og vi har satt i gang et systematisk arbeid for å tilpasse oss de nye reglene.

Kommunens personvernombud har som oppgave å øke kunnskapen om personvern i kommunens avdelinger og blant kommunens ansatte. I tillegg skal ombudet bistå innbyggere og ansatte som har personvernspørsmål som gjelder virksomheten til Skaun kommune. Personvernombudet fungerer også som kontaktpunkt mellom Datatilsynet og kommunen.

Personvernombudet har ansvar for å passe på at kommunen håndterer personopplysninger etter gjeldende regler. Alle registrerte som har spørsmål eller krav knyttet til behandlingen av egne personopplysninger, kan henvende seg til kommunen via postmottak@​skaun.kommune.no.

Bakgrunnen for de nye personvernreglene er en ny EU-forordning vedtatt 27. april 2016, og som vil gjelde for alle EU-landene.

Noen hovedpunkter i de nye reglene er:

  • Strengere krav til personvernrutiner i virksomheten (internkontroll, datasikkerhet, oppbevaring av opplysninger og dokumenter, rutiner for sletting, osv.)

  • Personvernombud blir obligatorisk for alle ­offentlige virksomheter og for mange private virksomheter som behandler person­opplysninger i stort omfang.

  • Personvernerklæringer som benyttes i virksomheten skal oppfylle nye krav.

  • Forbrukere får nye rettigheter knyttet til registrerte opplysninger om seg selv.

  • Strengere sanksjoner og sanksjonsapparat: Datatilsynet kan etter de nye reglene ilegge overtredelsesgebyr­ for brudd på reglene opp til 10 millioner euro eller 2 % av global årlig omsetning.

Les mer om den nye forordningen på Datatilsynet.

Datatilsynet gjennomgår dine rettigheter

Dersom du vil klage over noe som gjelder behandlingen av dine personopplysninger, kan du henvende deg til kommunens personvernombud, eller du kan klage til Datatilsynet.

Personvernombud: Roar Kjerstadmo
Tlf.: 72 86 73 72
Mobiltlf.: 906 02 605

Tips en venn Skriv ut

Skjema