Beskrivelse

Praktisk bistand, matombringing er ikke særlig omtalt i lovteksten. Imidlertid kan dette tildeles hvis en pleietrengende har et nødvendig behov for bistand til dette, for å få ivaretatt et nødvendig ernæringsbehov.

Vedtak om matombringing fattes av saksbehandlere ved kommunes Tildelingskontor. Tjenesten matombringing er behovsprøvd. Den omfatter varm middagsmat tilkjørt inntil fem dager i uken på bakgrunn av vedtak.

Kjøkkenet på Rossvollheimen sender ut ukentlige menylister. Bruker kan selv velge om de ønsker 3 eller 5 dager i uken å få tilkjørt middag. Eventuelle endringer kan gjøres ved å kontakte Merkantilkontoret på Hjemmetjenesten. Det er ikke mulighet for private å hente mat selv på kjøkkenet. All mat kjøres ut av matkjørerne.

Avbestilling av mat må skje minst 2 døgn før utkjøring. Senere avbestilling vil bli fakturert.

Tjenesten er vederlagsberettiget. Satser for betaling reguleres i Betalingsregulativet som vedtas av Kommunestyret.