Vinterkulturuka 2021 blir annerledes. Den blir gjennomført på en måte som både skal gi gode kulturopplevelser, samtidig som du som deltaker skal føle at det er trygt å delta.

Kulturuka gjennomføres hovedsakelig innenfor fire områder, der det ene er digital presentasjon av Åpning Vinterkulturuka 2021 lørdag 30. januar og visning av teaterforestillingen Flaskepost onsdag 3. februar. Så blir det hele 10 utendørsarrangement. Og det blir en kulturdag med navnet 3333LYS. Her håper vi du sjøl vil være deltaker, og alt vil skje hjemme i din egen stue eller egen hage. Og til sist blir det kultur i barnehage og småskoletrinnet.

Det er i årets kulturuke som en følge av smittevernstiltakene bestemt at alle inne-arrangement skal avlyses. Dette er gjort i samråd med de lag og organisasjoner som står som lokale arrangører, og i samråd med kommunelegen.

Velkommen til en annerledes kulturuke

Her er pdf-versjon av vinterkulturukas program.

Her finner du en digital blabar versjon av programmet!