Hvem kan få tilskudd til utredning og prosjektering?

Tilskuddet gis til personer med nedsatt funksjonsevne og andre som har behov for tilrettelegging av boligen. Du velger selv fagkyndig, men prosjektering av boligen og evt. utredning i forkant må skje i forståelse med ergoterapeut/ boligkonsulent i kommunen der du bor. 

Dette sier Husbanken om tilskudd til utredning og prosjektering

Du kan søke her

Søk tilskudd til utredning og prosjektering

Søknad sendes til kommunen, som etter påtegning, videresender den til Husbanken.

Søknadsskjema bokmål

Søknadsskjema nynorsk

Kontakt gjerne kommunen eller Husbankens regionkontor for nærmere veiledning.

Ved underskrift av søknad gir du fullmakt til kommunen (og eventuelt Husbanken) til å innhente kredittopplysninger.