Medlemmer

Lars Arne Pedersen (leder)
Ann-Helen Skogly (nestleder), SAFO
Arne Morten Lundhaug Johnsen
Anna Elise Opheim, FFO
Liv Holje, FFO

Varamedlemmer

Steinar Svorkland
Ketil Solberg
Morten Handegard