Her kan du se rådmannens forslag til budsjett for økonomiperioden 2020-2023. Formannskapet behandler budsjettet 14. og 28. november. Det legges deretter ut på høring.

Rådmannens budsjettnotat

Betalingsregulativ